LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Gnavere
Gnavere
Klassifikation:
Familier:
  Egerngruppen
 •   Bæveregern (Aplodontiidae)
 •   Bævere (Castoridae)
 •   Egern (Sciuridae)
 •   Kamfingerrotter (Ctenodactylidae)
 •   Mus og rotter (Muridae)
 •   Skælhaleegern (Anomaluridae)
 •   Springharer (Pedetidae)
 •   Springmus (Dipodidae)
 •   Syvsovere (Myoxidae)
 •   Taskegofere (Geomyidae)
 •   Taskemus (Heteromyidae)

 • Hulepindsvingruppen
 •   Agutier (Dasyproctidae)
 •   Bæverrotter (Capromyidae)
 •   Chinchillaer (Chinchillidae)
 •   Flodsvin (Hydrochaeridae)
 •   Hulepindsvin (Hystricidae)
 •   Kamrotter (Ctenomyidae)
 •   Klipperotter (Petromuridae)
 •   Marsvin og Maraer (Caviidae)
 •   Nøgenrotter (Bathyergidae)
 •   Pakaer (Agoutidae)
 •   Pakaranaer (Dinomyidae)
 •   Pigrotter (Echimyidae)
 •   Rottechincillaer (Abrocomidae)
 •   Sumpbævere (Myocastoridae)
 •   Sumprotter (Thryonomyidae)
 •   Trompetrotter (Octodontidae)
 •   Træpindsvin (Erethizontidae)
Gnavere (Rodentia) er en dyregruppe med rodåbne fortænder (tænder der vokser hele livet). Gnavere er den artsrigeste orden af pattedyr.

Udbredelse
Gnavere er en af de mest udbredte grupper af pattedyr. De findes på alle kontinenter undtagen Antarktis. De er de eneste terrestriske placentale pattedyr, der har koloniseret Australien og Ny Guinea uden menneskelig indgriben. Mennesker har også gjort det muligt for dyrene at sprede sig til mange fjerntliggende oceaniske øer (f.eks den polynesiske rotte). Gnavere har tilpasset sig til næsten alle terrestriske levesteder, fra kold tundra (hvor de kan leve under sne) til varme ørkener. Nogle arter, såsom træegern og den nye verdens pindsvin er trælevende, mens nogle, som jordegern og muldvarperotter, lever næsten helt under jorden, hvor de bygger komplekse gangsystemer. Andre lever på overfladen af jorden, men kan have en hule, som de kan trække sig tilbage til. Bævere og bisamrotter er kendt for at være semiakvatiske, men den gnaver som er bedst tilpasset til vandet er nok den øreløse vandrotte fra Ny Guinea. Gnavere kan også trives i menneskeskabte miljøer såsom landbruget og i byområder.

Udseende
I det hele taget er det gnaveevnen, der præger gnaverne, og selv om der ellers er stor forskel på dem, er deres hoved dog altid ens og let kendeligt på snudens højde som følge af fortændernes betydelige længde og på de store kødfulde læber, der er rigt udstyrede med varbørster.

Da hjørnetænderne, som ikke kunne komme til at virke ved gnavningen, mangler tillige med de yderste fortænder og de forreste kindtænder, opstår der mellem for- og kindtænder et stort tandløst rum, hvor læberne folder sig ind. Derved bliver mundhulen delt i to rum, et forreste, i hvilket fortænderne sidder, og et bageste, den egentlige mundhule, i hvilket kindtænderne sidder; disse to rum står i forbindelse med hinanden ved en smal åbning. På denne måde forhindres ting, som ikke er bestemte til føde, i at trænge ind i mundhulen, for eksempel når gnaveren er ved at gnave hul på en eller anden genstand. Da denne skillevæg er dannet af de hårede læbefolder, bliver gnavere delvis hårede inde i munden, mens derimod den slimede ganeflade bliver ganske smal.

Mangfoldigheden af karakteristika for gnavere er stor, nogle gange endda på nært beslægtede arter. Karakteristik af flere gnavere er givet i nedenstående tabel.

Art Alder, år Vægt, voksen Drægtighed, dage Kuld per år Kuld, størrelse
Husmus (Mus musculus) 4,0 20 19 5,4 5,5 (3-12)
Nøgenrotte (Heterocephalus glaber) 31,0 35 70 3,5 11,3
Husrotte (Rattus rattus) 4,0 200 21 4,3 7,3 (6-12)
Brun rotte (Rattus norvegicus) 3,8 300 21 3,7 9,9 (2-14)
Almindelig egern (Sciurus vulgaris) 14,8 600 38 2,0 5,0 (1-10)
Lille chinchilla (Chinchilla lanigera) 17,2 642 111 2,0 2,0 (1-6)
Marsvin (Cavia porcellus) 12,0 728 68 5,0 3,8 (1-8)
Sumpbæver (Myocastor coypus) 8,5 7.850 131 2,4 5,8 (3-12)
Kapivar (Hydrochoerus hydrochaeris) 15,1 55.000 150 1,3 4,0 (2-8)

Klassifikation
Dyregruppen opdeles i to underordener: Egerngruppen (sciurognathi) og hulepindsvinegruppen (Hystricognathi).