--->  

  LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Gumlere
Gumlere

Nibåndsbæltedyr
Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
  • Klasse: Pattedyr (Mammalia)
  • Orden: Gumlere (Xenarthra)
    Illiger, 1811
Familier:
Gumlere (Xenarthra tidligere Edentata) er en orden af pattedyr. Ordenen indeholder arter som bæltedyr, myresluger og dovendyr.

Det er en orden af landpattedyr, hjemmehørende på den sydlige halvkugle, væsentlig karakteriseret ved en overordentlig svag tandbesætning. Arterne er enten helt tandløse eller homodonte (alle tænder er af samme bygning og form, i dette tilfælde som korte stumpe cylindre; dovendyrslægten Choloepus har dog krumme hjørnetænder). Endvidere mangler emalje hos alle nulevende, og rødderne holder sig åbne hele livet igennem, hvis tanden ikke falder tidligere ud, hvad hyppig sker. Et tandskifte findes kun hos bæltedyrslægten Tatusia og det kapske jordsvin (Orycteropus), der ikke længere er en del af gumlerne, og mellemkæben bærer kun hos nogle bæltedyr af slægten Dasypus tænder. Når hertil føjes, at skulderbladets ravnenæbsudvækst er stor, og at hjernen ikke er særlig udviklet, hvilke forhold også tyder på, at vi her har lavtstående former foran os, er det for øvrigt vanskeligt at finde noget fælles for medlemmerne af denne orden, der på grund af deres store forskellighed indbyrdes og fra alle andre pattedyr måske helst burde opfattes som en egen underklasse af pattedyrene.

Af nutidsformer omfattes nu kun dovendyr, myreslugere og bæltedyr. Tidligere var også skældyr og jordsvin en del af ordenen. Både i arts- og individantal og i disses størrelse står ordenen i nutiden langt tilbage mod i tidligere jordperioder; 2 familier med til dels gigantiske former, kæmpedovendyr (Megatheriidae) og skjolddyr (Glyptodontidae), er således helt uddøde. Alt tyder på, at nutidsformerne er de få overleveringer af en meget gammel, lavtstående pattedyrgruppe, der kun bevares, fordi dens medlemmer fører en så skjult tilværelse på afsides steder, tilmed ofte beskyttede mod angreb ved hudpanser, og fordi de alle er blevet så udmærket, specielt uddannede til den levemåde, de fører, at de let kan konkurrere med alle andre dyr i kampen om deres føde.

Rimeligvis har vi dog her ikke med en, men med flere oprindelige grupper at gøre; idet, selv om fortidsformerne tages med, vil det ikke lykkes at finde nogen forbindelse mellem gumlere i den ny verden og dem i den gamle eller disse, skældyr og jordsvin, indbyrdes.

Efter levemåden deltes gumlere tidligere i fytofager (bladædere) = dovendyr og entomofager (insektædere) = alle de andre. De tandløse, langtungede termitædere, skældyr og myreslugere kom herefter i nært slægtskab, hvad der slet ikke passer efter deres øvrige bygning; og dovendyr og myreslugere fjernes langt fra hinanden, mens man nu ved kendskabet til megatherierne har opdaget, at de kun er henholdsvis til klatring og planteføde eller til gravning og insektslugning uddannede typer af en oprindelig mere altædende stamform.