LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Kronhjort
Kronhjort

Kronhjorte
Klassifikation:
Art:
Cervus elaphus
Fakta:
Levested
 - Geografi
 - Biotop

Nordamerika, Europa, Asien
Åbne skovområder
FødeBølget bunke
Vægt
 - ved fødslen
Han 150 kg, hun 90 kg
8-10 kg
Længde
 - Højde
x meter
110-150 cm
Levealderxx-xx år
Kønsmoden
Drægtighed
Unger
 - normalt
 - min/max
1 1/4 år
234 dage

En unge
1
Kronhjorten eller krondyret et det største vildtlevende landpattedyr i Danmark. Indenfor jagt går dyret ofte under navnet kronvildt. Hunnen kaldes en hind, og hannen kaldes en hjort.

Kronhjorten har haft sin plads i den danske fauna i mere end 10.000 år, og den nuværende bestand menes at nedstamme direkte fra disse dyr.

Dyrehaven ved København er berømt for sine flokke af blandt andet kronhjorte, der er så vant til mennesker, at man kan komme forholdsvis tæt på de ellers sky dyr.

Kronhjorten er et flokdyr. Uden for brunsttiden er hinder, kalve og ungdyr dog samlet under lederskabet af en ældre hind, og hjortene lever adskilt sammen i deres egen flok. Flokkene kaldes for rudler.

Fødevalget for kronhjorte i Danmark er hovedsagelig en bestemt græsart, nemlig bølget bunke, der kan udgøre helt op til 50 % af kronvildets fødeintagelse. Andre græsarter og skud af nåletræer spises dog også med største fornøjelse. Specielt om vinteren er lyng også et vigtigt fødeemne for kronhjorten. Kronhjorten kan også forårsage betydelig skade på landbrugsafgrøder, idet den også spiser kartofler, roer og korn.

I Danmark skydes der cirka 2.500 kronhjorte om året. Kronhjorten har i Danmark jagttid fra den 1. september - 31. januar. Kronhind og kalv har jagttid fra den 1. oktober - 31. januar.