LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Næsehorn
Næsehorn

Hvidt næsehorn
Klassifikation:
Arter:
Næsehorn (Rhinocerotidae) er en familie af uparrettåede hovdyr. De har været på jorden i mere end 60 millioner år.

I dag findes der 5 forskellige næsehornsarter

Det hvide næsehorn
Det indiske næsehorn
Det sorte næsehorn
Java-næsehornet
Sumatra-næsehornet

Det hvide og sorte næsehorn lever i Afrika. De tre øvrige i Asien.

Bestanden af næsehorn er i kraftig tilbagegang. Det er ikke mange år siden, at der var mere end 100.000 næsehorn. Bestanden i dag vurderes til cirka 16.000 individer. Enkelte af arterne og enkelte af underarterne er meget tæt på udryddelse med bestande på mindre end 1000 individer. De holdes alene i live via naturparker og zoologiske haver.

Den største trussel mod næsehornene er mennesket. Den eksplosive befolkningstilvækst har ødelagt næsehornenes levesteder.