LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Uparrettåede hovdyr
Uparrettåede hovdyr
Klassifikation:
  • Rige: Dyr (Animalia)
  • Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
  • Klasse: Pattedyr (Mammalia)
  • Orden: Uparrettåede hovdyr (Perissodactyla)
Familier:
  •   Heste (Equidae)
  •   Næsehorn (Rhinocerotidae)
  •   Tapirer (Tapiridae)
Uparrettåede hovdyr en en orden af dyr, hvorunder heste, næsehorn og tapirer hører. De er store til meget store græssende pattedyr med en forholdsvis simpel mave og en stor midtertå. Ordenen falder i to grupper: Heste, som kun har en tå og som er hurtige løbere med lange ben, og underordenen ceratomprpha som består af to familier der er langsommere og mere kompakte dyr: Tapirer og næsehorn.

Historie
De uparrettåede hovdyr opstod, i hvad der nu er Nordamerika, cirka 10 millioner år efter at dinosaurerne uddøde. For cirka 55 millioner år siden havde de spredt sig til flere kontinenter. Hesten og tapiren udviklede sig begge i Nordamerika, mens næsehornet menes at have udviklet sig i Asien med baggrund i tapir-lignende dyr, som så geninvandrede til Amerika.

Der var 12 familier af uparrettåede hovdyr, hvoraf alene tre overlevede. Familierne var meget forskellige i form og størrelse, fra den enorme brontotheres til den bizarre chalicotheres. Den største perissodactyl, et asiatisk næsehorn med navnet paraceratherium kunne opnå en vægt på hele 12 ton - mere end det dobbelte af en elefant.

De uparrettåede hovdyr var i en lang periode den dominante gruppe i forhold til de parrettåede hovdyr. Men fremkomsten af de store græsområder for cirka 20 millioner år siden ændrede forholdet: De parrettåede hovdyr med deres mere komplekse maver kunne bedre udnytte nærringsstofferne på græsarealerne og blev dermed den dominerende gruppe. En række uparrettåede hovdyr overlevede dog og trivedes indtil for cirka 10.000 år siden, hvor de blev udsat for et stort pres fra mennesket og ændringer af deres miljøer.