LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Bjørne
Bjørne

Brun bjørn, Zoo København
Klassifikation:
Arter:
Bjørne (Ursidae) er en familie af pattedyr. Bjørne kan findes på alle kontinenter, med undtagelse af Australien. Bjørne forefindes dog primært på den nordlige halvkugle, og i Afrika er den alene kendt fra Atlasbjergene i Marokko, hvor den nu er uddød. Bjørne vejer fra 300 til 800 kilogram, og er typisk brune, sorte eller hvide. Enkelte har hvide markeringer på brystet eller i ansigtet.
I Norge, Sverige og Finland findes i dag mellem 1.200 og 1.500 individer af den europæiske brune bjørn.

Bjørnefamilien deles op i to underfamilier med i alt 9 racer.

Alle arter af bjørne er let genkendelige ved følgende fælles udseende: legemsbygningen meget plump og kraftig; Hovedet meget bredt, særlig over panden, med en ret lang, men stærkt afsmalnende ansigtsdel, snuden dog brat afskåret; øjnene små, snuden nøgen; ansigtet korthåret, men i øvrigt er hele legemet og lemmerne klædt i en meget tæt og langhåret pels, der gør dyrets udseende endnu plumpere. Ørene er ret store, syner mindre, idet de delvis skjules af den tykke pels. Halsen som regel kort og svær: skulderpartiet kraftigt, ofte lidt puklet, særlig ved den oprette, lange hårklædning. Halen ganske kort, skjult i pelsen; benene korte og meget kraftige, særlig bagbenene er lave.

Bjørne er alle sålegængere, der i udpræget grad går på hele foden; denne er stor og bred; 5 tæer både på for- og bagfod. Kløerne er meget lange og kraftige, ret krumme og lidt sammentrykte, men aldrig spidse, idet de afslides under gangen, da de ikke, som for eksempel hos kattene, trækkes tilbage, når de ikke bruges; fodsålen som regel helt nøgen, kun håret hos isbjørnen. Bjørnens tunge er, i modsætning til for eksempel kattenes, glat; Bjørnes tænder anviser den en plads mellem de overvejende planteædende rovdyr, idet knudetænderne, 2 i hver kæbe, og den knudrede del af underkæbens rovtand er stærkt udviklede, hvorimod den skærende del af rovtænderne samt savtænderne kun er ubetydeligt udviklet; hjørnetænderne store og kraftige, fortænderne små. Næringen er, i overensstemmelse hermed, hovedsagelig bær, frugter, rødder, græs, bladknopper og lignende, men de fortærer også nogen animalsk føde, overvejende lavere dyr som larver, orme, frøer, fisk og så videre; kun de ældre dyr skal efter sigende være lidt mere kødædende og jager fugle, småpattedyr, ja endog store pattedyr.

Trods deres plumpe bygning er bjørne dog ret hurtige i deres bevægelser; de større arter er relativt dårlige løbere, men indhenter dog med lethed mennesker; de mindre arter galoperer derimod særdeles hurtigt; de rejser sig med lethed på bagbenene og bruger da deres forlemmer, der er meget bevægelige og smidige, under deres søgen efter frugter og lignende; de klatrer alle særdeles godt, de større arter om end ret langsomt og forsigtigt; de klatrer også under nedstigning, med bagkroppen nedad. Flere arter svømmer godt og gerne. Bjørnes muskelstyrke er meget stor, og deres udholdenhed synes ret ubegrænset; i kamp med mennesker, eller når de angriber store pattedyr, slår de med stor kraft med forlabberne, stående på bagbenene; de slæber med lethed okser, heste og lignende store pattedyr bort med sig. I mangel af andet søger bjørne også til ådsler; deres lugtesans er stærkt udviklet, mens syn og hørelse er svagere; deres intelligens er betydelig, og de afrettes som bekendt let i fangenskab til at gøre alle slags kunster.

Bjørne adskiller sig meget i levemåde og livsvaner efter de forskellige opholdssteder, snart levende i bjergegne, snart i sletteland, snart i varme, snart i tempererede eller arktiske egne. De fleste af de arter, der lever i tempererede og kolde egne, sover vintersøvn. Bjørne lever oftest enkeltvis eller i det højeste parvis, nogle arter er dog mere selskabelige; de graver sig huler i jorden eller sneen, eller tager ophold i hule træer eller klippekløfter; de fleste er natdyr, der tilbringer dagen sovende i deres leje.

Bjørne får fra en til seks unger, der fødes i boet; de er ved fødslen forholdsvis meget små, næsten nøgne og blinde i de første uger.