LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Tiger
Tiger

Tigerfamilie i Zoo København
Klassifikation:
Art:
Panthera tigris
Fakta:
Levested
 - Geografi
 - Biotop

Sydøstasien
Skove
Fødehjorte, antiloper, okser, vildsvin, fugle
Vægt
 - ved fødslen
100-300 kg
800-1500 gram
Længde
 - skulderhøjde 
op til 2,8 m
120 cm
Levealder15-20 år
Kønsmoden      
Drægtighed
Unger
 - normalt
 - min/max
2-3 år
3½ mdr

2-4 per kuld
2-4 per kuld
Tigeren er den største nulevende kat i verden, hannen af amurtigeren kan veje op mod 300 kg. Der findes 5 nulevende underarter:
Tigeren er en truet dyreart, der lever kun mellem 5.000 og 7.500 vilde tigre i verden i dag.

Hovedparten af tigrene lever i skove (hvor deres camouflage kommer til deres ret) og græsområder. Af alle de store katte, er det alene tigeren og jaguaren som er gode svømmere, og tigre kan ofte ses bade i små søer og floder.

Tigeren lever alene, så normalt ser man kun hannen og hunnen sammen i parringstiden.

Der er ikke to tigre som har det samme mønster. Hos det enkelte individ vil mønsteret også ofte være forskelligt på dyrets to sider.

Tigerens krop er som skabt til jagt. Længere ben bagerst er udviklet så tigeren kan springe, mens de kraftige ben forrest sammen med skulderne er stærke og hjælper tigeren med at holde dens bytte nede. Tigeren har skarpe kløer, som den har mulighed for at trække tilbage. Kløerne anvendes til at holde fast i byttet når det første angreb er sat ind.

Huntigeren er kun modtagelig for befrugtning i et par dage, og [mating] sker derfor mange gange i denne periode, måske helt op til 100 gange i løbet af de to dage. Hantigeren er i stand til at afgøre hvornår huntigeren er i brunst. Dermed formindskes situationer hvor en huntiger forfølges unødigt. En hantiger parrer sig med alle hunner indenfor sit område. Parringen kan foregå hele året rundt for tigre i de tropiske skovområder. I de mere nordlige regioner ses parring kun i vintermånederne. Drægtighedsperioden er på 103 dage. Et typisk kuld er på 3-4 unger, alle blinde og hjælpeløse. Ungerne vejer cirka 1 kilogram.

Hunnen tager sig af ungerne, og specielt når ungerne begynder at blive større er kravene til hendes jagtevner store. Når ungerne er cirka 8 uger er de klar til at forlade deres hule og se på omgivelserne. Omkring 18 måneders alderen begynder ungerne at blive selvstændige, men de forlader ikke moren før de er cirka 2-2½ år gamle. Ungerne bliver kønsmodne når de er 3-4 år gamle.

Amurtiger
Amurtigeren eller den sibiriske tiger som den tidligere blev kaldt, lever i Kina og den østlige del af Rusland.

Amurtigeren er den største af de fem underarter af tigre. Hannen kan veje op til 300 kilogram og den kan være mere end 2,5 meter lang.

Der menes ikke at være mere end 400 individer tilbage i naturen i dag.

Den sydkinesiske tiger
Den sydkinesiske tiger er nu så truet, at den forventes uddød inden for en nær årrække.

Uddøde arter
3 arter af tigre er uddøde. Det drejer sig om: Java tiger
Java tigeren var geografisk afgrænset til den indonesiske ø Java. Den uddøde i løbet af 1950'erne - 1980'erne som et resultat af jagt og ødelæggelse af dens leveområder.

Den sidste levende java tiger blev set i 1979.