LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Verdens lande         


Cypern
Historie
De ældste indbyggere var chetitter. Allerede meget tidlig fandt fønikerne vej til Cypern og anlagde byen Kition der, hvor nu Larnaka ligger. Herfra bredte deres kolonier sig i alle retninger. Noget senere begyndte græske kolonister at sætte sig fast på nordkysten. I 8. århundrede kom Cypern under Assyrien, senere under Tyrus, Ægypten (560-525), Persien (525-478) og grækerne (478-449). Nationaliteten var efterhånden blevet overvejende græsk, men befolkningen på Cypern følte sig dog altid som et eget folk, forskellig fra de øvrige grækere, og de havde deres egen, fra chetitterne stammende bogstavskrift. 410 forenede kong Enagoras af Salamis de mange småstater på Cypern til eet rige. 333 kom øen under Alexander den Store og senere under Ægypten. 58 blev den romersk provins. Efter romerrigets deling kom Cypern til det østlige rige. En kejserlig statholder Komnenos gjorde sig uafhængig, og hans efterkommere beholdt øen, indtil Richard Løvehjerte 1191 erobrede den og (1193) overdrog den til Guido af Lusignan, kongen af Jerusalem. I de følgende år stod Cypern under egne konger, indtil efter Jakob 2.'s død, da hans enke Katharina Cornaro måtte overlade øen til venetianerne (1473). 1570 erobredes Cypern af tyrkerne. 1832-40 stod øen under Mehemed Ali, men kom atter tilbage til tyrkerne. 1878 overdroges forvaltningen under tyrkisk overhøjhed til England. 1882 fik øen en forfatning. 1914 annekteredes den af England.