LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Verdens lande         


Malta
Malta er et lille ørige i Middelhavet, ligger 100 km fra Siciliens sydkyst, 325 km fra Tripoli og har et areal af 248 km2, med naboøerne Gozo, Comino og Cominotto bliver arealet 323 km² med (2010) ca 400.000 indbyggere.
Republikken Malta
Maltas flag
og våbenskjold
National motto: Virtute et Constantia
Officielle sprogMaltesisk, engelsk
HovedstadValletta
PræsidentGeorge Abela
PremierministerLawrence Gonzi
Areal
 - Total
 - Heraf vand

316 km²
0,0 %
Befolkning
 - Total (2010)
 - Pr. km²

406.771
1.261/km²
Uafhængighed fra Storbritannien21. september 1964
ValutaEuro (€)
TidszoneUTC +1
NationalmelodiL-Innu Malti
Internetdomæne.MT
International tlfkode356

Historie
Malta var i den tidligste oldtid en fønikisk koloni. Senere koloniseredes den af grækere, og øens befolkning blev for størstedelen helleniseret. Senere kom øen i karthagernes besiddelse, fra hvilke den 218 erobredes af romerne. På folkevandringens tid stod øen f ørst under vandalerne, senere under østgoterne, indtil den 534 erobredes af østromerne, til hvilke den hørte indtil 904, da araberne tog den i besiddelse. Skønt arabernes besættelse kun varede kort, blev befolkningen dog fuldstændig arabisk. 1090 fortrængtes araberne af normannerne på Sicilien, og Malta hørte nu til dette rige, indtil kejser Karl 5. 1525 overgav den til de fra Rhodos fordrevne Johanniterriddere. Øen befæstedes nu og modstod flere gange tyrkernes angreb med held. 1798 besatte Napoleon Malta på sit togt til Ægypten, men allerede 1800 fordreves franskmændene af englænderne, der ganske vist ved freden i Amiens (1802) forpligtedes til at tilbagegive Johannitterne øen. Dette skete imidlertid ikke, og ved freden i Paris (1814) anerkendtes Malta som engelsk besiddelse. Malta har stor strategisk betydning ved sin gode havn og sin beliggenhed midt i Middelhavet, nær ved både Europa og Afrika. Desuden var Malta station på de fleste af Middelhavets dampskibslinjer. 1921 oprettedes et senat på 17 medlemmer, delvis udnævnte af regeringen, og en valgt, lovgivende forsamling på 32 medlemmer. Disse har dog kun myndighed i rent lokale anliggender, mens en del »undtagne« anliggender afgøres af guvernøren med assistance af et Eksekutivråd, bestående af ministrene og et udnævnt råd af højere civile og militære embedsmænd.

Under 2. verdenskrig var Malta endnu en gang i centrum på grund af den geografiske nærhed til Italien. Øerne blev sønderbombet af aksemagterne, og Malta modtog under krigen George Cross for civilbefolkningens tapperhed. Korset indgår nu i Maltas flag. Malta blev selvstændigt den 21. september1964efter at have været under Storbritanniensstyre i 174 år. Først 10 år senere, nemlig i 1974, fik Malta sin totale uafhængighed fra Storbritannienog blev en republik.

Spørgsmålet om optagelse i EU er blevet heftigt debatteret og blev afgjort ved en folkeafstemning 8. marts 2003. Her stemte 53,6 % for optagelse og Malta blev 1. maj 2004optaget i EU som unionens mindste land. Den 1. januar 2008blev euroindført i Malta og afløste maltesisk lira.

Maltas regering ledes af den partileder, som har flertal i etkammerparlamentet, repræsentanternes hus, der på maltesisk kendes som Il-Kamra tad-Deputati.

Politik
Malta er en republik hvis parlamentariske system og offentlige administration ligger tæt op ad Westminster-systemet. Repræsentanternes hus udgøres af 69 parlamentsmedlemmer.

Administrativ inddeling
Malta har et sytem med lokal styre siden 1993, baseret på European Charter of Local Self-Government. Der er 68 lokale råd (54 på Malta og 14 på Gozo). 16 »hamlets«, som udgør en del af større råd, har deres egen administrative komite. Der er ingen mellemliggende niveauer mellem lokal regering og national regering og niveauet med seks distrikter (fem på hovedøen) og de tre regioner (Gozo, Malta Majjistral og Malta Xlokk) har primært statistikformål.

Geografi
Havet mellem Malta og Sicilien er ikke dybt, og Malta er et brudstykke af det tertiære plateau, der indtager den største del af Sicilien og engang strakte sig tværs over havet til Afrika. De tertiære kalkstenslag, hvoraf øen er bygget, ligger næsten horisontalt, de er gennemsatte med og begrænsede af forkastninger. Overfladen er jævn og når kun en højde af 258 m. Kysterne er stejle, meget lidt indskårne og vanskelig tilgængelige; kun mod nordøst findes bugter, hvoriblandt Valettabugten og Marsa-Scirocco-bugten er de vigtigste. Klimaet er subtropisk.

Middeltemperaturerne er for året 19,0°, for januar 13,0°, for juli 26,2°. Middelekstremerne er 6,1° og 35,9°. Blæsten er meget stærk, især Nordenvinden. Ofte optræder hede og tørre Søndenvinde, som ingen måned er sikker for, selv om de hyppigst indfinder sig om efteråret. Den årlige Regnmængde er 55 cm, af hvilke 43 cm falder i tiden fra oktober til marts, i reglen i overordentlig heftige regnskyl, mellem hvilke himmelen atter er klar og skyløs. Fra maj til august falder næsten ingen regn, og himmelen er bestandig uden skyer.

Økonomi
Malta er klassificeret som et iland sammen med 32 andre lande jævnfør International Monetary Fund (IMF).

Demografi

Kultur
Kulturen på Malta afspejler de mange kulturpåvirkninger som landet har været udsat for fra naboerne i Middelhavet samt de kulturen i de nationer som har regeret Malta i lange perioder før dets uafhængighed i 1964.