LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Verdens lande         


Nepal
Nepal, hed indtil 15. januar 2007 officielt Kongeriget Nepal og var et monarki i Himalaya. Landet ligger mellem Indien i øst, vest og syd og Tibet mod nord.

नेपाल
Nepal
Nepals flag
og våbenskjold
National motto: Fædrelandet betyder mere end himmerriget
Officielt sprogNepalesisk
HovedstadKatmandu
KongeGyanendra Bir Bikram Shah Dev
RegeringslederGirija Prasad Koirala
Areal
 - Total
 - Heraf vand

140.800 km²
2,8 %
Befolkning
 - Total (2006)
 - Pr. km²

28.287.147
200,9/km²
UafhængighedStatsdannelse
1768
ValutaNepalesisk rupee (NPR)
TidszoneUTC +5:45
NationalmelodiVi er blomsterkransens hundredevis af blomster
Internetdomæne.NP
International tlfkode977
Historie

Politik
Indtil 1990 var Nepal et enevældigt monarki med kongen som højeste myndighed. I 1990 gik kong Birendra med til store reformer der blandt andet førte til indførelsen af konstitutionelt monarki med kongen som statsleder og en premierminister som regeringsleder.

Nepals lovgivende forsamling er et tokammerssystem bestående af Repræsentanternes Hus og et Nationalt Råd. Repræsentanternes hus har 205 medlemmer valgt direkte af folket. Det Nationale Råd har 60 medlemmer, 10 nomineret af kongen, 35 valgt af Repræsentanternes Hus og de sidste 15 valgt af et valgråd sammensat af folk fra landsbyer og byer. Medlemmer vælges for en fem års periode. Alle nepalesiske borgere over 18 år har stemmeret.

I den demokratiske forfatning fra 1990 var indføjet en undtagelsesbestemmelse, som gav kongen bemyndigelse til - i en undtagelsessituation - at afsætte regeringen, opløse parlament og selv overtage magten. Denne mulighed udnyttede Kong Gyanendra, da den siddende regering ikke var i stand til at løse den igangværende konflikt med maoisterne. Skønt det hurtigt viste sig, at kongens indgreb blot gjorde ondt værre, så søgte kong Gyanendra at fastholde og intensivere sit greb om magten. Dette resulterede i at alle demokratiske politiske partier samledes i en alliance (Syv-parti-alliancen) som indgik en fredsaftale med maoisterne. Presset mod kongen tiltog, og efter tre ugers voldsomme demonstrationer i april 2006 overdrog kong Gyanendra atter magten til folket, og de politiske partier genetablerede derefter det parlamentariske system. Maoisterne blev derefter inddraget formelt i det parlamentariske arbejde fra den 15. januar 2007, hvor en midlertidig forfatning samtidig fratog kong Gyanendra hans formelle beføjelser som statsleder.

Efter flere måneders forhandlinger indgik maoisterne i marts 2007 i en midlertidig overgangsregering, der først og fremmest har til formål at arrangere valg til en grundlovsgivende forsamling. I takt med at forhandlingerne trak ud forsvandt også mulighederne for at arrangere valget inden for den planlagte termin (juni 2007), og efter endnu flere forhandlinger blev valget fastsat til afholdelse i november 2007 (men valget er nu endnu en gang udsat til foråret 2008). Ud over at skulle tage stilling til en ny forfatning, skal det kommende parlament træffe en afgørelse om monarkiets fremtid. Kong Gyanendras popularitet blandt befolkningen bliver fortsat mindre og mindre, og kronprins Paras har endnu mindre opbakning. Men problemet er kompliceret, da kongemagten er tæt forbundet med højkasternes stærke position, skønt de blot udgør 20-25 % af befolkningen, men det er herfra landets økonomiske, politiske og militære elite er rekrutteret. Premierminister G.P. Koirala har forsøgt at løse denne gordiske knude ved at lægge pres på kong Gyanendra og kronprins Paras for at få dem til at abdicere inden november-valget, og i stedet udråbe Paras' 5-årige søn, prins Hridayendra, som Nepals nye konge. Forslaget er indtil videre ikke blevet accepteret af maoisterne, som ønsker en total afskaffelse af monarkiet, og gerne inden valget.

Administrativ inddeling
Nepal er opdelt i 5 regionale udviklingsregioner, 14 zoner, 75 distrikter og omkring 4.000 lokale kommuner (herunder såvel landkommuner som bykommuner, købstæder og større byer). Der er efter den hidtil gældende forfatning almindeligt demokratisk valg med 18 års valgret til såvel repræsentanternes hus i parlamentet samt til alle kommunale valg.

Økonomi

Geografi
Nepal strækker sig i en svagt hældende østvestlig retning henover en række økologiske, geografiske og geologiske bælter på sydsiden af Himalaya. I landets nordvestlige del omfatter Nepal enkelte dele af det højtliggende plateau, der er kendetegnende for Tibet, og som ofte betegnes som Den Tibetanske Højslette. Syd herfor ligger et bjergrigt bælte, der strækker sig fra omkring 2.500 meter til toppen af Himalayas højeste tinder, og omkring halvdelen af nordgrænsen følger toppen af Himalaya-kæden. Syd herfor findes det bakkede Mellemnepal eller Middle Hills med frodige dalområder og omhyggeligt terrasserede skråninger, som er Nepals historiske kulturområde. Mellemnepals bakkeområde afgrænses mod syd af Siwalik en østvestgående bræmme af sedimenter, der gennem de seneste par millioner år er skubbet op til højder der spænder fra 800 til 2.200 meter af kontinentalbevægelserne (hvorunder Indien med 1-2 cm årligt skubber sig ind under Tibet og Asien). Siwalik-bakkerne er skovbevoksede, men som følge af deres porøsitet uanvendelige til landbrugsformål og Nepals tidligere magthavere fra Rana-styret opretholdt området som en skovklædt vanskelig gennemtrængelig barriere mod deres sydlige naboer (indiske fyrstestater, Britisk Indien og senere det selvstændige Indien). Sydligst ligger en smal bræmme af lavland, der betegnes Terai. Området der har en bredde fra få kilometer til godt 100 kilometer er generelt mest frugtbart i den østlige del, hvorefter frugtbarheden gradvis aftager mod vest. Indtil 1950'ernes og 1960'ernes hårdhændede bekæmpelse af malaria var store dele af området stærkt plaget af denne sygdom. Den lokale befolkning i området - Tharu-folket - havde imidlertig udviklet en høj grad af resistens over for smitte, men i takt med malariamyggens bekæmpelse rykkede andre befolkningsgrupper ind i området og trængte Tharuerne ud på marginalområder i regionen.

Demografi
Nepal har en befolkning på omkring 28,5 millioner mennesker (pr. juni 2007), der lever på et areal, der er godt 3 gange så stort som Danmark. Det svarer til 195 mennesker per kvadratkilometer. Men hovedparten af Nepal er bjergområder, og mindre end 30 % af landet er det muligt at opdyrke. Det betyder at befolkningstætheden i forhold til det dyrkbare areal er så stor som cirka 700-800 per kvadratkilometer. Landbrugsarealerne er tilsvarende små, og migrationen fra land til by er stigende. Indtil midten af 1980'erne foregik migrationen fra de relativt overbefolkede bakkeområder - hvor hovedparten af befolkningen boede - til lavlandet mod syd. Derefter ændrede migrationsmønstret karakter, og der skete en vækst i vandringen mod byerne, først og fremmest til Kathmandudalen. Befolkningstilvæksten er moderat høj og anslås til 2,2 % årligt. Der er overvægt af børn og unge (40 % af befolkningen er under 15 år) og kun 3,7 % er over 65 år. Nepal er er at de eneste lande hvor den gennemsnitlige levealder for mænd (60,9 år) er højere end for kvinder (59,5 år).

Omkring halvdelen af Nepals befolkningen bor i det smalle sydlige lavlandsområde, Terai. I Mellemnepals bakkeområder (Middle Hills regionen) bor et tilsvarende antal, mens den nordlige bjergregion kun er meget tyndt befolket.

Kultur
Sproget nepali er et indoeuropæisk sprog som skrives med devanagari, det mest udbredte indiske alfabet. Nepali er modersmål for lidt under halvdelen af befolkningen (47,8 % ved folketællingen i 2001). Derudover tales en lang række andre sprog, men hovedparten af befolkningen forstår dog nationalsproget nepali. Udover nepali anses 12 andre sprog for at have en større udbredelse, hvortil kommer mere end 40 andre sprog og dialekter. Skønt hovedparten af befolkningen taler indoeuropæiske sprog (af indisk afstamning), så taler mange etniske minoritetsgrupper sprog, der tilhører tibeto-burmanske sproggrupper og ganske enkelte taler dravidiske sprog.

Den nepalesiske hinduisme (som indtil januar 2007 var statsreligion) er blandet med buddhisme betydligt mere end i andre hinduiske områder i verden. Derfor ses også hinduistiske templer og ikoner på buddhistiske steder og buddhistiske symboler i flere hindu-templer. 83,6 % af befolkningen betegner sig selv som hinduer, mens 10 % som buddhister, 4,2 % som muslimer, 1,4 % som tilhørende kirant-religioner og 0,8 % andre religioner.