LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Verdens lande         


Sverige
Sverige er beliggende på den østlige del af den skandinaviske halvø. Den nordlige del af landet er dækket af skove. Der udvindes jern, og ud af skovenes træ produceres papir. Den centrale del af landet har frugtbare jorder ud mod kysterne og er landets industrielle centrum - især metallurgisk industri. Den sydlige del af landet er primært involveret i landbrugsproduktion: Hvede, kartofler, sukkerroer samt kvægproduktion. Det er samtidig landets tættest befolkede del. Kystområderne ud mod Skagerrak og Østersøen lider under betydelig forurening.
Konungariket Sverige
Sveriges flag
og våbenskjold
Royalt motto: För Sverige i tiden
Officielt sprogSvensk
HovedstadStockholm
KongeKarl 16. Gustaf
StatsministerFredrik Reinfeldt
Areal
 - Total
 - Heraf vand

449.964 km²
8,67 %
Befolkning
 - Total (2000)
 - Pr. km²

8.975.670
20/km²
Uafhængighed
 - Erklæret
 - Anerkendt
Fra Kalmarunionen
1515
1523
ValutaSvenske kroner
TidszoneUTC +1
NationalmelodiDu gamla, Du fria
Internetdomæne.SE
International tlfkode46

Historie
Der er arkæologiske beviser, der viser at det nuværende område som udgør Sverige fik sine første indbyggere under stenalderen efterhånden som indlandsisen fra den sidste istid trak sig tilbage. De første indbyggere var jægere og samlere, som især levede af rigdommene i Østersøen.
En række arkæologiske beviser i form af store handelssamfund understøtter teorien om, at det sydlige Sverige var tæt befolket under bronzealderen.
Igennem det 9. århundrede og 10. århundrede var vikingekulturen dominerende i Sverige med handel, plyndringer og koloniseringer mod øst, specielt de baltiske lande, Rusland og Sortehavet.
I 1389, blev de tre lande Norge, Danmark og Sverige forenet under en konge. Kalmarunionen var ikke en politisk union, og igennem det 15. århundrede forsøgte Sverige at modstå et dansk centraliseret styre under den danske konge. Sverige brød ud af Kalmarunionen i 1523, da Gustav Eriksson Vasa, senere kendt som Gustav I af Sverige genetablerede den svenske krone.
I det 17. århundrede blev Sverige en af de store magter i Europa, efter at landet med succes havde deltaget i 30-årskrigen. Positionen forsvandt dog i det 18. århundrede da Rusland tog magten i den store nordiske krig.
Den seneste svenske historie har været fredfyldt. Den sidst krig var mod Rusland i 1809, og Sverige mistede under denne krig Finland. Krig truede dog med at bryde ud i begyndelsen af det 20. århundrede, da det norske folk ønskede at forlade unionen med Sverige. Krigen blev undgået ved en opløsning af unionen i 1905. Sverige forblev neutral under 1. verdenskrig og 2. verdenskrig.
Den første Nobelpris ceremoni blev afholdt i Stockholm i 1901. Fra 1902 er priserne formelt blevet tildelt af den svenske konge.

Politik
Sverige har været et monarki i næsten et årtusinde med skiftende kontrol af et parlamentarisk sytem. Den lovgivningsmæssige magt har været delt mellem kongen og parlamentet. Den udøvende magt var delt mellem kongen og et adelsråd indtil 1680, efterfulgt at et enevældigt kongedømme.
Som en reaktion på nederlaget i den store nordiske krig blev parlamentarismen introduceret i 1719, efterfulgt af tre organisatorisk forskellige konstitutionelle monarkier i 1772, 1789 og 1809, hvor den sidste indeholdt flere borgerlige rettigheder. Parlamentarismen blev genintroduceret i 1917 da kong Gustav V af Sverige, efter en lang kamp, accepterede at udnævne kabinettet ved flertalsafgørelser i parlamentet. Senere i 1918-1921 blev den generelle og lige stemmeret indført. Parlamentarismen blev bevaret af kongens efterfølger Gustav VI Adolf af Sverige indtil en grundlov i 1975 i praksis fjernede kongens politiske magt. Monarkiet blev bevaret som en formel, men alene symbolsk, statsoverhovedinstitution med hovedsagelig ceremonielle pligter.
Ifølge grundloven er det 349 medlem store etkammer parlament Rigsdagen den øverste myndighed i Sverige. Rigsdagen kan ændre grundloven. For at Rigsdagen kan ændre grundloven kræves en dobbeltvedtagelse, og der skal afholdes en folkeafstemning mellem disse to vedtagelser. Lovgivning kan fremlægges af regeringen eller af en gruppe eller enkeltpersoner fra parlamentet. Medlemmerne af Rigsdagen vælges efter et proportionalt valgsystem for en 4-årig periode.
Det juridiske system er opdelt i retsinstanser der håndhæver henholdsvis civile retssager og straffesager samt specialretsinstanser som har ansvaret for det juridiske forhold mellem offentligheden og regeringen eller andre offentlige myndigheder. Sveriges retssystem er opdelt i instanser bestående af lokale retsinstanser (byretter), regionale appel retsinstanser (landsretter) og en højesteret.

Provinser
Sverige er opdelt i 21 provinser eller län. I hver provins er der en provinsadministration eller länsstyrelsen som er udnævnt af regeringen. I hver provins er der også et landsting som er den lokale befolknings repræsentation. Denne vælges af de valgte repræsentanter for den lokale befolkning. Hver län er yderligere opdelt i en række kommuner ialt 289 pr. 2002. Der har også tidligere været andre historiske opdelinger af Sverige i provinser og regioner.

 1. Blekinge
 2. Dalarna
 3. Gotland
 4. Gävleborg
 5. Halland
 6. Jämtland
 7. Jönköping
 8. Kalmar
 9. Kronoberg
 10. Norrbotten
 11. Skåne
 1. Stockholm
 2. Södermanland
 3. Uppsala
 4. Värmland
 5. Västerbotten
 6. Västernorrland
 7. Västmanland
 8. Västra Götaland
 9. Örebro
 10. Östergötland

Geografi
Sverige har et primært tempereret klima til trods for sin nordlige beliggenhed. Dette skyldes hovedsagelig golfstrømmen. I det sydlige Sverige er løvbærende træer i flertal, i de nordlige områder er gran og birk dominerende i landskabet. I Sveriges bjergrige nordlige del har landet et subarktisk klima. I den nordlige del af landet nord for polarcirklen går solen ikke ned i løbet af sommeren og natten varer hele døgnet om vinteren.
Øst for Sverige ligger Østersøen og den Botniske bugt, hvilket giver landet en lang kystlinje. Mod vest er den skandinaviske bjergkæde beliggende, et område som adskiller Sverige fra Norge.
Den sydlige del af landet er opdyrket, med mere og mere skov jo højere man tager op i landet. Befolkningstallet følger samme udvikling, med en høj befolkningsdensitet i syd specielt omkring dalen ved søen Mälaren og i Øresundregionen. Længere mod nord er befolkningsdensiteten mindre.
Gotland og Öland er Sveriges største øer.

Økonomi
Understøttet af fred og neutralitet igennem hele det 20. århundrede har Sverige opnået en meget høj levestandard. Dette er bygget op gennem en blandingsøkonomi af kapitalisme og uddeling af betydelige velfærdsgoder gennem en skattefinanseret omfordeling af landets rigdomme. Landet har et moderne distributionssystem, gode interne og eksterne kommunikationsmidler og en veluddannet arbejdsstyrke. Tømmer, vandkraft og jernmalm er vigtige naturressourcer i en økonomi som er stærkt orienteret mod handel med udlandet.
Private selskaber står for cirka 90% af landets industrielle produktion. Maskinindustrien står for 50% af produktionen og eksporten. Landbruget udgør alene 2% af BNP og beskæftiger også alene 2% af arbejdsstyrken. Den svenske regerings beslutsomhed om styr på de offentlige finanser førte til et væsentlig overskud i 2001, som dog blev halveret i 2002. Den svenske nationalbank fører en inflationsstabiliserende politik med en målsætning om en årlig inflation på 2%.
Kommunikations og transportsystemet i Sverige er væsentlige elementer i landets veludbyggede infrastruktur.

Demografi
Foruden svenskerne, lever der en lille gruppe af samere i den mest nordlige del af landet. Den største minoritetsgruppe er finner og andre skandinaviere. De seneste årtier er en lang række af personer fra Italien, det tidligere Jugoslavien, iranere, kurdere, palæstinensere, vietnamesere og chilenere indvandret til landet.
Selv om Sverige (ligesom USA) ikke har et officielt sprog, er de facto sproget svensk, med en lille finsk talende minoritet. Samerne har også deres egne to sprog - ingen af disse sprog er i familie med svensk. Siden 1999 har Sverige haft fem anerkendte minoritetssprog: finsk, samisk, meänkieli, romani chib og hebraisk.
Sverige har en lang række af religioner. Hovedparten af befolkningen er medlemmer af den lutheranske kristne kirke (som fornylig er blevet skilt fra staten). Der er også en række muslimer i Sverige, med baggrund i indvandringen fra muslimske lande. En række af samerne praktiserer en naturreligion.

Kultur
Svensk kultur i det 20. århundrede er kendetegnet ved pionerarbejde i filmens tidlige dage af Mauritz Stiller og Victor Sjöström. Senere gjorde Ingmar Bergman og skuespillere som Greta Garbo, Ingrid Bergman og Anita Ekberg karriere også uden for landets grænser.
ABBA sættes ofte lig med svensk musik, men nye grupper som Soundtrack of our lives og The Hives har også på det seneste opnået international anerkendelse.
Svensk litteratur er også kendt vidt og bredt. Svenske forfattere har opnået en lang række af nobelpriser i litteratur. Opdelt på lande rangerer Sverige som den tredje største modtager af nobelprisen i litteratur.

Helligdage
Den svenske helligdagskalender består hovedsagelig af kristne helligdage. Hovedparten af disse består dog som en fortsættelse af før-kristne højtideligheder, såsom midsommer og Walpurgis (?) aften.
Nationaldagen er den 6. juni (flagdagen).

Oversigter
Byer