LexOpen
    - Dit online leksikon
  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning           Struktur            Anmeldelser           Kilder            Kontakt         
  Egennavne         Forkortelser          Layout         

Retstavning
LexOpen anvender, så vidt muligt, retstavningen som Dansk Sprognævn anbefaler.

Udbredte stavefejl
 • Afganistan, fremfor det korrekte Afghanistan
 • AIDS, fremfor det korrekte aids
 • afsted, fremfor det korrekte af sted
 • banlyst, fremfor det korrekte bandlyst
 • banlyse, fremfor det korrekte bandlyse
 • banlyste, fremfor det korrekte bandlyste
 • bibelen, fremfor det korrekte Bibelen (ved proprium); jævnfør RO § 12.9 (på Lexopen anvendes dog Biblen)
 • biblen, fremfor det korrekte Biblen (ved proprium); jævnfør RO § 12.9
 • billeter, fremfor det korrekte billetter
 • billeten, fremfor det korrekte billetten
 • beskrevede, fremfor det korrekte beskrevne
 • Celcius, frem det korrekte celsius
 • D-Dag, fremfor det korrekte D-dag
 • delegat, fremfor det korrekte delegeret
 • deputerkammeret, fremfor det korrete deputeretkammeret
 • det gamle testamente, fremfor det korrekte Det Gamle Testamente (RO 12.9; Det nye testamente er også korrekt stavemåde)
 • det nye testamente, fremfor det korrekte Det Nye Testamente (RO 12.9; Det nye testamente er også korrekt stavemåde)
 • diciplin, fremfor det korrekte disciplin
 • dicipliner, fremfor det korrekte discipliner
 • elekttronisk, fremfor det korrekte elektronisk
 • em, fremfor det korrekte EM (forkortelse for europamesterskab)
 • embalage, fremfor det korrekte emballage
 • flygninge, fremfor det korrekte flygtninge
 • forbudet, fremfor det korrekte forbuddet
 • gulsmed, fremfor det korrekte guldsmed
 • HIV, fremfor det korrekte hiv
 • inførte, fremfor det korrekte indførte
 • inføre, fremfor det korrekte indføre
 • kunde, fremfor det korrekte kunne
 • kystlinie, fremfor det korrekte kystlinje
 • kystlinien, fremfor det korrekte kystlinjen
 • kystlinier, fremfor det korrekte kystlinjer
 • linie (ældre dansk stavemåde), fremfor det korrekte linje
 • linier, fremfor det korrekte linjer
 • medlemsskab, fremfor det korrekte medlemskab
 • nord på, fremfor det korrekte nordpå
 • prefiks, fremfor det korrekte præfiks
 • prefix, fremfor det korrekte præfiks
 • planktonnet, fremfor det korrekte planktonet
 • points, fremfor det korrekte point (bemærk dog hvis det engelske points anvendes)
 • premiereminister, fremfor det korrekte premierminister
 • premiereministre, fremfor det korrekte premierministre
 • priviligeret, fremfor det korrekte privilegeret
 • problemmer, fremfor det korrekte problemer
 • renaissance (ældre dansk stavemåde), fremfor det korrekte renæssance
 • roguefort, fremfor det korrekte roquefort
 • romerriget, fremfor det korrekte Romerriget
 • russik, fremfor det korrekte russisk
 • rutsche, fremfor det korrekte rutsje
 • sejllads, fremfor det korrekte sejlads
 • Skagerak, fremfor det korrekte Skagerrak
 • Storbritanien, fremfor det korrekte Storbritannien
 • temmeligt, fremfor det korrekte temmelig (der er aldrig -t på temmelig)
 • tilstede, fremfor det korrekte til stede (være til stede; tilstede kan være korrekt hvis betydningen er en anden)
 • tredie, fremfor det korrekte tredje
 • triologi, fremfor det korrekte trilogi
 • tøjleløs, fremfor det korrekte tøjlesløs
 • u-båd, fremfor det korrekte ubåd
 • udbreddelse, fremfor det korrekte udbredelse
 • udfra, fremfor det korrekte ud fra (anvendt som forholdsord)
 • Upsala (ældre dansk stavemåde), fremfor det korrekte Uppsala
 • vest på, fremfor det korrekte vestpå
 • vm, fremfor det korrekte VM (forkortelse for verdensmesterskab)
 • vædske (ældre dansk stavemåde), fremfor det korrekte væske
Apostrof s
Hovedreglen for brug af apostrof s er at s sættes direkte på et ord uden brug af apostrof.

Eksempler:
Jørgens fødselsdag
Fars fodbold
Christian 4.s hest (men Christian IV's hest)

Forkortelser der skrives uden forkortelsespunktum håndteres dog anderledes.

Eksempler:
USA's præsident
EU's handelspolitik
Ved ovennævnte forkortelser er det dog tilladt at sætte -s direkte på forkortelsen såfremt forkortelsen kan udtales som et rigtigt ord.

Eksempler:
UNICEF's eller UNICEFs julekort.
FN's

Ord med to eller flere korrekte stavemåder
 • aidsdag, valgt (alternativ = aids-dag)
 • Biblen, valgt (alternativ = Bibelen)
 • brorsøn, valgt (alternativ = brodersøn)
 • drosche, valgt (alternativ = droske)
 • fintskåret, valgt (alternativ = finskåret)
 • grøntsag, valgt (alternativ = grønsag; det er altid grøntsag i sammensætninger)
 • hivbehandling, valgt (alternativ = hiv-behandling)
 • hivsmittet, valgt (alternativ = hiv-smittet)
 • hivkombinationsbehandling, valgt (alternativ = hiv-kombinationsbehandling)
 • leksika, valgt (alternativ = leksikoner)
 • majonæse, valgt (alternativ = mayonnaise
 • mens, valgt (alternativ = medens)
 • nærstående, valgt (alternativ = nærtstående)
 • remoulade, valgt (alternativ = remulade)
 • ressource, valgt (alternativ = resurse)
 • roastbeef, valgt (alternativ = rostbøf)
 • selv om, valgt (alternativ = selvom)
 • takle, valgt (alternativ = tackle)

Geografiske betegnelser hvor flere navne kan anvendes
 • Bahamas, valgt (alternativ Bahamas-øerne, Bahamasøerne. Bahamas fremgår af RO)
 • Bosnien-Hercegovina, valgt (alternativ = Bosnien-Herzegovina)
 • Bøhmen, valgt (alternativ = det tyske navn Böhmen. Bøhmen fremgår som eneste korrekte stavemåde hos Dansk Sprognævn)
 • Catalonien, valgt (alternativ = Katalonien som er en ældre dansk stavemåde)
 • Hamborg, valgt (alternativ det tyske navn Hamburg. Hamborg fremgår som eneste korrekte stavemåde hos Dansk Sprognævn)
 • Holland, valgt (alternativ = Nederland, Nederlandene, Kongeriget Nederlandene)
 • Kairo, valgt (alternativ = Cairo, Dansk Sprognævn har alene Kairo)
 • Køln, valgt (alternativ = Köln, tysk)
 • Menorca (spansk), valgt (alternativ Minorca (engelsk))
 • Ny Guinea (dansk), valgt (alternativ New Guinea (engelsk))
 • Saudi-Arabien, valgt (alternativ Saudi Arabien)

Rettelse af stavefejl
Finder du en eller flere af ovenstående stavefejl eller andre ikke beskrevne stavefejl på siderne, så kontakt venligst leksikongroupcare(snabela)yahoo.dk.