LexOpen
    - Dit online leksikon
  Forside           Baggrund            Indhold            Fremtid            Retstavning            Struktur            Anmeldelser            Kilder            Kontakt         

Struktur
Leksikonet vil i sin udarbejdelse ikke være neutral. De enkelte opslagsord vil være »farvet« af den eller de personer som har udarbejdet teksten til opslagsordet. Det vil heller ikke kunne forventes at leksikonet, specielt ikke i opstartsfasen, vil kunne opnå samme grad af »fejlfrihed« som andre leksika på det danske »professionelle« marked. Men skriv selv med på leksikonet. Leksikonet vil være åben for flere alternative beskrivelser af de enkelte opslagsord. Der vil i udarbejdelsen af leksikonet alene i begrænset omfang blive anvendt lyd og billede.

I opstartsfasen af leksikonet forventes det at indsamle materiale stillet til rådighed fra andre leksika samt oplysningssamlinger. Herunder uddrag fra specifikke fagleksikoner. Såfremt du har udarbejdet sådanne »fagleksikoner«, eller har andet egetproduceret materiale, og ønsker at gøre dem tilgængelige for lexopen hører jeg gerne fra dig på email: leksikongroupcare(snabela)yahoo.dk. Tidsmæssigt forventes leksikonets grundlag at blive indsamlet over de næste 2-3 år.

Herefter vil leksikonet fremstå i en stand, hvor det vil kunne bruges mere praktisk, og de enkelte opslagsord kan/skal ajourføres. Der ydes ingen garanti for oplysningernes korrekthed i leksikonet, eller brugen af disse.

Der vil ikke være nogen øvre grænse for beskrivelsen af et opslagsord. Det tilsigtes dog at bevare præget af et leksikon i udarbejdelsen af beskrivelsen af det enkelte opslagsord.

Leksikonet forventes alene »udgivet« elektronisk.

Der anvendes alene forkortelser i et meget lille omfang.

Licensmæssigt udgives leksikonet fra og med version 0.09 under GNU Free Documentation License, se eventuelt http://da.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License eller http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
Til og med version 0.08 var indholdet licensmæssigt udgivet under GNU General Public License, se eventuelt http://www.wikipedia.com/wiki/GNU_General_Public_License

Betingelser er endvidere gengivet i separat fil.

Alfabetisering:
leksikonet benytter sig ikke af gængs alfabetisering hvor for eksempel navne rubriceres efter deres efternavn.
Opslagsordene er alle alfabetiseret med udgangspunkt i ordet eller betegnelsens første bogstav.