Jeg ønsker at hjælpe med udviklingen af LexOpen!

Der er flere muligheder for dette.

1. Meld dig ind i gruppen på groupcare, og deltag i diskussionen om hvordan LexOpen skal udvikle sig.
2. Indsend dine egne opslagsord med tilhørende beskrivelse.
Den nemmeste måde at gøre dette på, er at udarbejde opslagsordene i Notesblok eller anden tekstbehandler.

Overhold venligst følgende få begrænsninger.

Skriv opslagsordet som en emnebeskrivelse og begræns forkortelser til et minimum.
Undgå brug af specialtegn.

Indsend herefter filen/filerne til emailadressen leksikongroupcare(snabela)yahoo.dk. Opslagsordene vil herefter blive medtaget i næste version af lexopen.

3. Arbejd videre på allerede eksisterende opslagsord.
Leksikonnet vil løbende blive udviklet, og på nuværende tidspunkt, er 99% af opslagsordene langt fra et »endeligt« niveau. Der er derfor rig mulighed, for at tage de oplysninger som allerede er beskrevet under et opslagsord, og ændre/tilføje disse.
Såfremt der allerede på nuværende tidspunkt er en »god« forklaring på et opslagsord, der ønskes bevaret, samtidig med at man har udarbejdet en ny forklaring, (eventuelt med en anden indgangsvinkel til opslagsordet), er der også mulighed for dette.
Eksempel:

A
1. Det første bogstav fra det latinske alfabet, afledt fra det græske bogstav Alpha, som på latin havde lydværdien /a/ og /a;/. ...
2. I computerterminologi repræsenteres det store bogstav A med ...
3. A er symbolet for ampere ...

Ny emnebeskrivelse hvor 2.2 er tilføjet.

A
1. Det første bogstav fra det latinske alfabet, afledt fra det græske bogstav Alpha, som på latin havde lydværdien /a/ og /a;/. ...
2.1 I computerterminologi repræsenteres det store bogstav A med ...
2.2 Det store bogstav A i computerterminologi ...
3. A er symbolet for ampere ...

4. Foretage korrektur læsning på allerede oprettede opslagsord.
Lexopen søger en person som ønsker at være behjælpelig med ovenstående. Har dette interesse, så kontakt venligst Lexopen på leksikongroupcare(snabela)yahoo.dk. Alt arbejde med Lexopen er på frivillig ulønnet basis.

5. Validering af oplysninger i leksikonnet.
Da leksikonet i overvejende grad henter sine oplysninger fra alle former for kilder, herunder ofte fra anden, tredje eller fjerde niveau fra den oprindelige kilde, vil der løbende være behov for validering af leksikonnets indhold tilbage til de oprindelige kilder.
Du kan hjælpe med dette arbejde, ved at gøre opmærksom på opslagsordets oprindelige kilder.