LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


A calorato
Med varme, inderligt.

Skønt a calorato findes i flere danske ordbøger (allerede hos Meyer i 1878), må der næres tvivl om udtrykkets eksistens. Rent sprogligt er kombinationen af en præposition (a) med et adjektiv (calorato) påfaldende. Endvidere har omfattende undersøgelser ikke ført til at udtrykket er fundet anvendt nogetsteds.

Indtil andet fremkommer, må det derfor formodes at der foreligger en forvanskning (høre- eller huskefejl) af det italienske ord accalorato, som betyder »brændende, lidenskabelig«.