LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Agni
Agni, indisk gud, personifikation af ilden (latin: ignis), i Vedaerne en af de allervigtigste guder. Han viser sig i 3 verdener: i himlen (navnlig Solen), i luften eller skyerne (lynet) og på jorden. Han kommer fra himlen og skyerne gennem regnen ned til jorden, hvor han skjuler sig navnlig i planterne, indtil han ved gnidning fødes på ny, hvorefter han vender tilbage til himlen og forener sig med Solens stråler. Særlig betydning har han

1) som livskraften i legemet (også fordøjelseskraften i maven), ved hvis bortgang legemet bliver koldt og dødt.

2) som den, der bringer i alt fald dem, hvis lig bliver brændte, op til Solen og de dødes konge Yama, idet han får en buk for sin part for ikke at tilintetgøre den døde.

3) som den, der henter guderne ned til ofret eller bringer dette op til himlen imod selv at få en del af det, idet ofret, der foregår både i himlen og på jorden, og hvorpå verdensordenens beståen beror, kun kan ske i Agni (»Gudernes mund«).

Han er således mellemmand mellem himlen og jorden, en udødelig, som er gæst hos de dødelige. Han er den egentlige og oprindelige præst og husfader, vis og alvidende, den, som belærer og inspirerer de andre, og hvem man beder om at råde bod paa sin egen mangelfulde indsigt. Han er desuden menneskeslægtens himmelske stamfar, idet præstefamiliernes eller menneskenes ældste stamfædre (Angiras, Atharvan, Manu et cetera) identificeres med Agni: han er den »egentlige« Angiras og forener efter døden sine efterkommere med »fædrene«. Han ser alt, hvad mennesket foretager sig, og beretter det til Varuna et cetera, men er barmhjertig mod den angrende, så at han tilgiver forseelsen og går i forbøn for ham hos Varuna. Yama havde fundet ham skjult i vandene og bragt ham til guderne, som sørgede for, at han gennem Vivasvat og Mataricvan blev bragt til menneskene (navnlig bhrguerne) o: de indstiftede og lærte menneskene ofret. Den vediske opfattelse af Agni er stærkt panteistisk farvet. Han anråbes ofte sammen med andre guder og er navnlig næsten uopløselig forbundet med Soma.

Senere bevogter han den sydøstlige himmelegn som en af de 8 verdensvogtere (Lokapala). Han er gift med Dakshas datter Svaha (eller med Agnayi) og far til krigsguden Skanda. Der opstilles også en mængde forskellige Agni'er med lidt forskellige funktioner, og som sættes i genealogisk forbindelse.

I astronomien præsiderer han over Nakshatra'en Krttika (Pleiaderne) og sammen med Indra over Nakshatra'en Vigakha (i vægten), og stjernen S Tauri kaldes Agni.