LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Agnus Déi
Agnus Déi (latin: Guds Lam) er en betegnelse for Kristus efter Joh. 1, 29. Særlig bruges det

1) Om de billeder, der fremstiller Kristus som et lam bærende et kors; disse billeder er hyppige i den middelalderlige kunst.

2) Om de kager, der laves af påske-lysenes voks, og på hvis ene side Agnus Dei-billedet er aftrykt. Siden 9. århundrede var det skik, at paverne velsignede disse kager og uddelte dem søndag efter påske til de troende, som satte megen pris på dem som forebyggelsesmidler mod ulykker. Nu uddeles de kun til højtstående personer og indvies af paven tirsdagen efter påske i hans første regeringsår og hvert syvende år derefter.

3) Endvidere er det navnet på en ældgammel, latinsk sang, som siden 7. århundrede synges ved messen. Tre gange synges »Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis« (»Guds Lam, som bærer verdens synder, forbarm dig over os«). Nu synges i stedet for det tredje miserere: »da nobis pacem«; kun i Laterankirken er det tredobbelte miserere bibeholdt. Sangen bevaredes længe ved nadveren i den lutherske kirke og blev særlig sunget Langfredag, men rationalismen fjernede den. Den er oversat af Grundtvig (»O, du Guds Lam«).

I den græske kirke kaldes det med lammets billede forsynede klæde, hvormed nadverbægeret tilhylles, også Agnus Déi.