LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Agri decumates
Agri decumates, landskab i det romerske Germanien, udgjorde en trekant, begrænset af Donau, Rhinen og en grænsevold, der førte fra Donau lidt overfor Regensburg i nordvestlig retning op til Taunus og Rhinen. Det svarede altså nærmest til det nuværende Hessen og Raden og dele af Württemberg og Bayern. Det var beboet af galliske, senere germanske stammer, men blev erobret af romerne i slutningen af 1. århundrede e.Kr. og delvis romaniseret. Navnet forklares i reglen som »tiendepligtigt land«.

For det romerske herredømme var landet af stor militær betydning, da det dannede forbindelsen mellem landene ved Rhinen og ved Donau. Den ovennævnte grænsevold (Limes), som blev anlagt under Trajan og Hadrian, tjente til sikring af grænsen; den har i den nyere tid været genstand for omfattende undersøgelser. I løbet af 3. århundrede blev landet erobret af alamannerne.