LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Græske guder        


Amfitryon
Amfitryon (Amphitruo) var efter det græske sagn en søn af Alkaios, Perseus' søn. Han blev fordrevet fra Argos, hvor slægten hørte hjemme, og flygtede sammen med sin farbror Elektryons datter Alkmene til Theben. Amfitryon bejlede her til Alkmene, og hun lovede ham sin hånd på den betingelse, at han overvandt tafierne, som havde dræbt hendes brødre. Dette lykkedes ham også, og han ægtede derefter sin elskede; men under hans fraværelse i krigen havde Zeus påtaget sig hans skikkelse og besøgt Alkmene. Da fødselstimen kom, bragte hun to sønner til verden: Herakles, en søn af Zeus, og Ifikles, en søn af Amfitryon. Amfitryon faldt i en krig med minyerne i Orchomenos, som han angreb sammen med Herakles, og blev begravet i Theben.

Sagnet om den bedragne ægtemand Amfitryon har til alle tider været et yndet stof for komediedigterne; det er benyttet af græske digtere, hvis værker nu er tabte, af Plautus, hvis komedie Amfitryon er bevaret, af Moliére og Kleist.