LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Amt
Danmark var tidligere geografiskt opdelt i 14 overordnede administrative enheder kaldt amter.
Herudover fungerede Københavns og Frederiksberg Kommune også som amter. Det gjorde de, fordi de dækkede et stort befolkningsunderlag.

Amtets opgaver
Amterne tog sig typisk af de opgaver, der krævede et stort befolkningsunderlag. Amternes største og dyreste opgave var sygehusene. Amterne havde blandt andet ansvaret for: Alle amter havde et statsligt tilsynsråd, der førte tilsyn med, at kommunernes beslutninger var lovlige.

Amtsråd
Amterne bliver ledet af et folkevalgt amtsråd, med en folkevalgt amtsborgmester i spidsen. Møderne i amtsrådet er åbne for offentligheden, men amtsrådet kan dog vælge at lukke mødet, hvis særlige forhold taler for det. Amtet er baseret på borgernes amtsskat og grundskyld (jordskat) samt på forskellige statslige tilskudsordninger.
Det mindste »amt« var Bornholm, som dog nu er overgået til at være en storkommune.
Pr. 1. januar 2007 nedlagdes de resterende amter og den nye struktur med regioner blev indført.