LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Antropologi
Antropologi, læren om mennesket, omfatter i videste forstand en række forskellige fag, som beskæftiger sig med mennesket som led i den organiske natur. Til disse antropologiske videnskaber regner man etnografi, forhistorisk arkæologi, lingvistik, sociologi, sammenlignende religionsvidenskab, demografi og flere andre samt antropologi i snævrere forstand eller fysisk antropologi.

Den fysiske antropologi har til hovedformål at udrede menneskets forhold til dyreverdenen og at undersøge de forskellige menneskeracer med hensyn til deres ejendommeligheder og indbyrdes slægtskabsforhold; den må ifølge sagens natur omfatte mangfoldige opgaver, der henhører under andre, allerede højt udviklede fag, navnlig anatomi, fysiologi og zoologi (studiet af de menneskelignende aber), og hovedvægten er derfor blevet lagt på enkelte sider af antropologi, som fik forøget betydning, efter at udviklingsteorien havde bragt mennesket som videnskabeligt objekt i nærmere forbindelse med den øvrige natur.

Da man ved studiet af de uddøde forhistoriske menneskeracer så godt som udelukkende er henvist til en undersøgelse af bensystemet, har antropologi ligeledes udviklet benlæren (osteologien) og da navnlig kraniologien meget betydeligt.