LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Austrasien
Austrasien eller Austrien kaldtes den østlige del af det merovingiske frankerrige i modsætning til vestriget Neustrien, og det dannede efter Clodovech 1.s død (511) som oftest et særskilt kongerige, der omfattede landene ved Mosel og Maas og dertil de frankerne underkastede lande øst for Rhinen; dets hovedstad var Metz. I Austrasien bevarede frankerne deres germanske ejendommeligheder bedre end i vestriget, og det blev udgangspunktet for Det Karolingiske Hus. Efter Karl den Stores tid gik navnet Austrasien over på Tyskland.