LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Automat
Automat (græsk: Selvbevæger), efter ordlyden en mekanisme, der udfører sine bevægelser ved egen hjælp, således som ure og mange andre maskiner. I reglen bruges ordet dog kun om sådanne efterligninger af mennesker eller dyr, der kan udføre bevægelser ved hjælp af et værk, der er skjult i deres indre. Allerede i oldtiden gav man sig af med at lave automater; men det meste, der berettes om oldtidens og mange af middelalderens automater, bærer i høj grad sagnets præg. Bygningen af ure i middelalderen til pryd for rådhuse, kirker og andre fremtrædende bygninger gav ofte anledning til fremstillingen af bevægelige figurer. Uret kunne, før man (1657) lærte at regulere det ved pendulet, ikke opnå nogen stor nøjagtighed som tidsmåler, og dette var vel en medvirkende grund til, at man på anden måde søgte at få noget udmærket ud af det. Eksempler blandt mange herpå er Strassburg-Münsterens ur (forfærdiget 1547-80, genfremstillet 1838-42) med torv figurer og en galende hane, også i Roskilde Domkirkes ur med Per Døver og Kirsten Kimer. Berømte var i 18. århundrede V aucansons Automat (en fløjtespiller, en klarinetblæser og en ædende and), som han første gang 1738 viste frem i Paris; senere, omkring 1790, forfærdigede Droz, far og søn, en skrivende dreng, en klaverspillende pige og en tegnende dreng. I nyere tid bruges navnet automat (Salgsautomat) om apparater, der udsælger chokolade, cigarer og så videre ved hjælp af en mekanisme, der udløses, når køberen kaster en bestemt mønt i en på automat anbragt åbning.