LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Åmand
Åmand er i dansk folketro et væsen, der bor i åer. Sædvanlig omtales han ikke som et synligt væsen; men der fortælles, at hvert år (eller med visse mellemrum) drukner nogen i åen; når der er gået en tid, hvor ingen er druknet, høres en røst fra åen: »Tiden er kommen, men manden er der endnu ikke«; i det samme ses en mand komme styrtende og, selv om man vil holde ham tilbage, drukne sig i åen. I Odense Å bor Åmanden, der hvert år skal have et sådant offer, ellers stiger åen over sine bredder og volder stor ødelæggelse. En blidere opfattelse af Odense Å findes hos H. C. Andersen (eventyret »Klokkedybet«).