LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Liste over ædelsten        


Ædelsten
Ædelsten kaldes et mineral, der i særlig grad udmærker sig ved smukt udseende, holdbarhed og kostbarhed. I reglen forbinder man med navnet ædelsten især forestillingen om, at stenen skal kunne holde sig blank bestandig, altså være uimodtagelig for ridser; hertil kræves, at hårdheden er større end kvartsens (7), som er det hårdeste af de mineraler, der forekommer i almindeligt støv. De vigtigste mineraler, som er hårdere end kvarts, er diamant, korund, beryl, krysoberyl, spinel, topas, turmalin og zirkon, og som ædelsten i snævreste forstand betegner man i dag de klare, farveløse eller smukt farvede varieteter af disse mineraler. I reglen anvendes dog navnet tillige om noget mindre hårde mineraler, således olivin og opal, når disse foreligger i særlig smukke og kostbare varieteter. Som halvædelsten regner man de til smykker anvendelige varieteter af granat, kvarts og lignende mindre værdifulde mineraler, hvis hårdhed kommer nær op imod ædelstens.

Similibrillanter er grove efterlavninger af ædelsten, f. eks. af stærkt lysbrydende, eventuelt farvet glas som stras, der ved slibning kan få ædelstens almindelig anvendte ydre, facetterede form, men hvis indre egenskaber er helt andre, navnlig en væsentlig mindre hårdhed.