Barbette
Barbette, fransk, men i øvrigt også almindelig anvendt udtryk for kanonplads uden skydehuller.