LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Blasfemiparagraffen
Blasfemiparagraffen er det populære navn for § 140 i den danske straffelov. Der står følgende i paragraffen:

»§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

Paragraffen har kun en gang ført til en domsfældelse. Det var i 1938 i en sag om forhånelse af den jødiske religion.