LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Våben        


Ballist

Ballist
Ballist er navnet på en kastemaskine, der brugtes hos de gamle romere, og med hvilken der udslyngedes meget store pile, undertiden også stene, sædvanlig i mere eller mindre horisontal retning. Ballist bestod af et stillads af træ, i hvis midte befandt sig en halvcylindrisk rende af træ, der kunne stilles under forskellig hældninger, og i hvilken projektilerne anbragtes. Disse udslyngedes langs renden ved hjælp af en streng, der kunne spændes ved en mekanisk udveksling i lighed med en buestreng, dog med den forskel, at strengens spændkraft ikke som ved buen frembragtes ved et par armes elasticitet, men ved, at strengens ender var fastgjorte til den ene ende af to arme af træ, hvis anden ende var anbragt mellem et par stærkt snoede reb, således at det var disse rebs snoning, der gav strengen sin spændkraft, idet de blev yderligere snoede, ved at strengen spændtes tilbage. Ballisten kunne udkaste deres projektiler på afstande af indtil 450 meter. Det synes dog, som om navnet ballist til sine tider har været anvendt på en anden art kastemaskine, de såkaldte katapulter.