Bellerofontes
Bellerofontes, korinthisk sagnhelt, søn af Glaukos, sønnesøn af Sisyfos. I Iliaden er der indflettet følgende fortælling om Bellerofontes. Mens han opholdt sig i Tiryns hos kong Proitos (hvorledes han kom derhen, siges ikke), blev dronningen, Anteia, forelsket i ham og søgte forgæves at forføre ham. Efter en falsk anklage af hende, sendte Proitos Bellerofontes til sin svigerfar, Lykiens konge (lobates kaldes han hos senere forfattere), med hemmelige tegn, som skulle volde Bellerofontes død. Lykiernes konge modtog Bellerofontes gæstfrit og forlangte først efter 9 dage den tavle, han havde med fra Proitos. Da han så den og forstod, at han skulle berøve Bellerofontes livet, ville han dog ikke selv lade sin gæst dræbe, men sendte ham ud til alskens farlige kampe, Mod det ildspyende uhyre Chimaira, mod solymerne og mod de mandvoksne amazoner. Da Bellerofontes gik sejrrig ud af alle farer, lagde Kongen de tapreste mænd i Lykien i baghold mod ham. Men også denne plan mislykkedes, Bellerofontes dræbte dem alle. Så skifter kongen sind, da han ser, at helten er gudernes yndling. Han giver ham sin datter til ægte og deler riget med ham. Men Bellerofontes kan ikke tåle lykken. Han forser sig mod guderne, som straffer ham hårdt ved at dræbe hans børn og slå ham selv med vanvid. Som vanvittig ender Bellerofontes sine dage i ensomhed på den aleiske slette.

I denne fortælling, der åbenbart slutter sig nær til et virkeligt folkesagn, fattes eet træk, som findes i alle andre kilder, nemlig at det kun lykkedes Bellerofontes at fælde Chimaira, fordi han red på den vingede hest Pegasus, som Athene havde lært ham at tøjle. Hvad de yngre forfattere ellers fortæller om Bellerofontes, er mest vilkårlig tildigtning for at udfylde hullerne i det homeriske sagn. Efter Pindar var Bellerofontes synd mod guderne den, at han på Pegasus ville trænge ind i himlen. Zeus lod da vingehesten kaste ham af til straf for hans overmod, så at han faldt ned på jorden. Hos tragikerne hedder Proitos' hustru Stheneboia; Bellerofontes hævner sig på hende ved at lokke hende op på Pegasus og styrte hende i havet.

Kampen med Chimaira blev jævnlig fremstillet i antikke kunstværker. Det her afbildede relief i Palazzo Spada i Rom, et værk fra Augustus' tid, forestiller Bellerofontes vandende Pegasus ved en kilde.