LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ægypten           Ægyptiske guder        


Bes
Bes (eller Besaš?), ægyptisk gud, der fremstilles på en noget anden måde end de andre ægyptiske guddomme; disse afbildes på fladebilleder og relieffer i profil, hvorimod Bes fremstilles med ansigtet fremad, hvorved gudens ejendommelige groteske ydre ret fremtrædende kommer til syne.

Bes var gud for sang, musik og dans og i det hele for morskab, for legemets dalvning og lignende. Bes fremstilles, foruden med musikalske instrumenter, ofte med knive i hænderne og med en art skjold, men man må deraf ikke slutte, at han var en krigsgud; han har kun den opgave at holde onde, fjendtlige magter borte. Han antoges i virkeligheden for beskytter af nyfødte børn; derfor finder man ham ofte afbildet på de små bygninger i de ægyptiske templer, som kaldes Mamisi (»fødesteder«), fordi gudebarnet, den yngste person i den på et sted dyrkede gudefamilie, der som oftest bestod af 3 væsner (triader), antoges at være bragt til verden i denne bygning eller på det sted, hvor den findes. I den senere tid, således i romertiden, antoges Bes for beskytter af de døde; han hører derfor til de ægyptiske guddomme, af hvilke der også i den ægyptiske kunsts senere tider forekommer afbildninger. Bes omtales ikke i de ældste indskrifter, næppe før 2000 f.Kr., men fra det »nyere rige« forekommer han jævnligt.

Bes kaldes ofte »den gode herre af Punt«, det vil sige af det land, fra hvilket ægypterne fik de vellugtende stoffer, som de anvendte til røgelse og til salver. Et billede af Bes findes ofte på ægyptiske salveæsker.

Bes fremstilles altid dværgagtig, undersætsig med korte, krumme ben. Hovedet er stort med stridt skæg. Ørene ligner dyreører, og næsen er snarere en dyrenæse end en menneskenæse. Tungen er ofte udstrakt. Armene er gerne bøjede med hænderne i siderne, af og til holder han en slange i hånden eller spiller med højre hånd på et musikinstrument, som han holder med venstre. Bes har ofte en dyrehale. Han er i reglen nøgen; kun på hovedet har han ofte en fjederkrone.

Statuetter af Bes er hyppige. I Ny Garlsberg Glyptotek ses en halv snes figurer af Bes. Billeder af Bes vandrede til nabolandene, således til Meroë, til fønikkernes land, til Cypern og til Lilleasien, hvor man oftere finder billeder af Bes på mindesmærker.