LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Biord
Et biord (adverbium) er et ord, som nærmere bestemmer et udsagnsord, et tillægsord, et andet biord eller en hel sætning. Biordene hører til småordene, som på dansk ikke bøjes, uanset deres funktion i sætningen.

Biord er med andre ord i grammatikken en benævnelse på en ordklasse. En stor del biord (adverbier) er uoprindelige som sådanne, idet de er opståede af kasusformer: især (oprindelig i sig ɔ: i sig selv, dat.).

Adverbier, der ender på -lig (fredelig), havde i gammeldansk normalt endelsen -lige (fredelige, at leve fredelige). Men ved siden heraf optræder den fra plattysk lånte endelse -en (fredeligen). Den vandt stadig mere hævd og holdt sig i vort skriftsprog til langt ind i 19. århundrede, men må vel nu betragtes som opgivet. I svensk skriftsprog har endelsen -en derimod vedligeholdt sig urokket. Ofte bruges som adverbial endelse -t (fredeligt), dannet i lighed med andre adjektiver, hvor intetkønsformen bruges som biord (at leve godt).

Funktioner
Biordene har følgende, indholdsmæssige funktioner:

 - Stedbiord (her, deroppe, herhen ...)
 - Tidsbiord (dengang, snart, bagefter ...)
 - Årsagsbiord (nemlig, ellers, altså ...)
 - Spørgebiord (hvor, hvornår, hvorfor ...)
 - Mådebiord (måske, gerne, desværre ...)