LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Våben        


Blide

Blide er navnet på en kastemaskine, der benyttedes i Norden i ældre tider. Den udkastede sine projektiler, der almindelig bestod af store sten eller metalstykker, i krumme baner. Den bestod af en arm, hvis nederste ende var anbragt imellem to stærkt snoede reb eller sener, som var fæstede til to sideplanker af et tungt fodstykke af træ. I hvilestillingen spændte armen fortil i opret stilling imod et tværtræ, som forbandt sideplankernes øverste ender. Skulle bliden benyttes, drejedes armen ved hjælp af et spil tilbage i en horisontal stilling, og man anbragte projektilet i et dertil indrettet skålformet leje i armens øverste ende. Ved en slags aftrækker frigjordes pludselig armen og drejedes af det stærkt snoede reb fremefter, indtil den standsedes af tværtræet, mens projektilet på grund af den opnåede hastighed fortsatte sin bevægelse, beskrivende en temmelig uregelmæssig bane. Som projektiler kunne også benyttes beholdere, fyldte med brandbare satser. Blider benyttedes endnu ved belejringen af Varberg, Helsingborg og Malmø 1534.