LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Borgen
Borgen bruges i det ældre lovsprog (jævnfør særlig Danske Lov 1-23) dels i al almindelighed som betegnelse for enhver sikkerhedsstillelse, dels specielt om sikkerhedsstillelse for, at fremsatte trusler ikke skal blive virkeliggjorte, eller for at en sigtet person vil blive til stede til sagens tilendebringelse.