LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Borgfred
Borgfred brugtes i Tyskland i middelalderen dels om den offentlige fred og sikkerhed i en borg eller en befæstet by, dels om den til en borg eller by liggende grund og om de love, der tilsigtede at opretholde freden i en bys eller borgs område. Ordet forekommer kun sjældent i Danmark, for eksemple i Christian 3.s hofordning 1538, men begrebet var ikke ukendt. Et af hovedformålene med Gårdsretterne var netop gennem strenge straffebestemmelser at skabe en forhøjet fred på de kongelige og adelige slotte. Ikke blot straffedes drab, begået her, ubetinget med døden, men den, der sårede en anden, skulle miste sin hånd, og den, der slog en anden eller drog sværd eller kniv imod ham med vred hu, stinges igennem hånden. Disse bestemmelser opretholdtes endnu ved Danske Lov for de kongelige slottes vedkommende. Da det danske borg aldrig som det tyske »burg« har været brugt om befæstede byer, forekommer borgfred ikke i Danmark som synonymt med byfred.