LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Borgring
Borgring er en sjællandsk vikingeborg beliggende i Køge Kommune. Dens vold er cirkelrund, deraf betegnelsen ringborg, som også bruges om visse andre danske vikingeborge. Ringborgen ligger øst for Gl. Lellingegaard i Højelse Sogn og nordøst for Lellinge. Marken, som borgen ligger på, tilhører godset Vallø Stift (marken og Gl. Lellingegaard har hørt under grevskabet vallø (senere Vallø Stift) siden 1721).

Beskrivelse
Ringborgen måler 145 meter i ydre diameter (og en indre diameter på cirka 122 meter) og kan dermed nok regnes for den tredjestørste af de kendte borge af Trelleborgtypen. Den var udstyret med en 10-11 meter bred vold, omkranset af en palisade - et skanseværk af tilspidsede træpæle. Der er ikke fundet nogen voldgrav i tilknytning til anlægget, men Ellebækken, der løb ret vest for borgen, kan måske have tjent som en naturlig barriere og en mindre sø nord/nordøst for borgen og dennes afløb øst om borgen (Sydmotorvejen er nu lagt hen over større dele af dette afløb) kan måske have tjent samme formål. Borgens nord- og østport lå ved udgravningen i 2014 præcis placeret der, hvor man ville forvente de skulle være, når der er tale om en borg af Trelleborgtypen.

Borgring er sandsynligvis det femte danske medlem af gruppen af såkaldte trelleborge, som tæller Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken i Odense, Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Limfjorden. Disse anlæg dateres alle til årene omkring 980 e.Kr. Det er dog endnu ikke fuldt ud påvist, at Borgrings datering svarer til de fire øvrige anlæg.

Området omkring borganlægget har i vikingetiden ligget strategisk placeret inde i landskabet på et sted, hvor de gamle hovedveje fra Roskilde og Ringsted mødtes og nåede ud til to vandløb i Køge Ådal, der i vikingetiden var en sejlbar fjord og en af Sjællands bedste naturhavne, hvorfra man let har haft adgang til Køge Bugt.

Bygherre
Harald Blåtand formodes at have været bygherren bag de øvrige danske ringborge af trelleborgtypen, og det er derfor nærliggende at antage, at han også har stået bag opførelsen af ringborgen ved Lellinge. De første dateringer baseret på kulstof 14-metoden viste, at ringborgen er fra 900-tallet, men kun med yderligere og mere præcise dateringer kunne det endeligt fastslås, om det var Harald Blåtand, der stod bag byggeriet. Et gennembrud for dateringen kom i slutningen af juni måned 2017, hvor et træstykke på cirka 1 meter blev fundet i ådalen syd for borgen. Dendrokronologiske undersøgelser påviste, at træet er fældet efter år 966. Der er tale om en brugsgenstand, så træstumpen siger ikke noget om selve borgens opførelse.