LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Åmand        


Damhest
Damhest, i dansk folketro et overnaturligt væsen. Den viser sig som hest, der græsser nær ved vandet; når folk sætter sig på dens ryg for at ride over, strækker den sig længere og længere, indtil den pludselig forsvinder, og menneskene ligger i vandet, imens de hører den spottende vrinske ad dem. Forestillingen om Damhest er opstået af den gamle tro på rænkefulde vandtrolde, nøkker, der sædvanlig tænktes i dyrisk skikkelse, men også som mennesker; nøkkeskikkelsen har i nyere tid kløvet sig i den drillende Damhest og den menneskeædende Åmand.