LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Danmark        


Dannevirkestenen
Dannevirkestenen, en dansk runesten fra cirka år 1000, fundet 1857 cirka 170 meter syd for Dannevirke tæt ved byen Slesvig og landsbyen Bustrup, ved foden af en gravhøj, på hvis top den nu er rejst. Indskriften, der er skrevet med »stungne« runer, lyder på nutidens dansk: »Svend Konge satte stenen efter Skarde sin hjemfælle (hirdmand), som var draget vesterpå (havde været på Englandstog), men nu døde ved Hedeby«. De begivenheder, der sigtes til på Dannevirkestenen, ligesom på Hedebystenen, er kampene mellem Svend 1. Tveskæg og den svenske konge Erik Sejrsæl. Mens kong Svend var i England, havde svenskerne gjort sig til herrer i Sønderjylland, måske endda i hele Danmark; men efter en belejring af Hedeby 995 eller 996 blev de besejrede af den danske konge, som imidlertid var vendt hjem fra England. Skarde er rimeligvis den samme som en Jomsviking med dette navn, der nævnes som deltager i slaget ved Hjørungavåg. - I sproglig henseende har Dannevirkestenen stor betydning ved at være en af de ældste runeindskrifter, som er affattet i et sprog med stærkt fremtrædende særlig danske kendetegn, mens sproget på de ældre danske runestene i alle hovedpunkter har en fællesnordisk karakter.