Darling
Darling Australiens længste flod (2.739 kilometer), biflod til Murray, udspringer med to kildefloder på Queenslands Bjerge. Den nordlige, Condamine, kommer fra Mount Mitchell kun 100 kilometer fra østkysten; efter at have løbet i en stor bue mod nord, uden om bjergkæden Darling Downs, antager den sydvestlig retning og samtidig navnet Balonne. Ved Ft. Bourke løber den sammen med den sydlige kildeflod, Barvan; denne udspringer kun lidt syd for Condamine og danner også i sit øvre løb en bue mod nord, derefter løber den mod vest; den optager i venstre bred Peel, Macquaria og Bogan. Efter sammenløbet fortsættes den i sydvestlig retning under Navnet Darling eller Calevatta; men skønt den i højre bred optager et stort tilløb, Warrego, er den dog kun sejlbar få måneder af året. Ved Wentworth udmunder den i Murray. Dens bredder er flade, når undtages det øvre løb, og omegnen er kun velegnet til kvægavl, ikke til agerbrug. Der er dog i dens nærhed grundlagt flere småbyer, hvis fremgang skyldes kobberlejerne ved Bourke og guldminerne i Stanley og Barrier Range.

I dag er Darling præget af overforbrug af dens vandressourcer, forurening fra pesticider og længere tørkeperioder som samlet har gjort at den i nogle år så godt som ikke flyder. Floden har et højt saltindhold og vandkvaliteten har været stærkt faldende de seneste år.