LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Floder        


Darling
Darling Australiens længste flod (2.739 kilometer), biflod til Murray, udspringer med to kildefloder på Queenslands Bjerge. Den nordlige, Condamine, kommer fra Mount Mitchell kun 100 kilometer fra østkysten; efter at have løbet i en stor bue mod nord, uden om bjergkæden Darling Downs, antager den sydvestlig retning og samtidig navnet Balonne. Ved Ft. Bourke løber den sammen med den sydlige kildeflod, Barvan; denne udspringer kun lidt syd for Condamine og danner også i sit øvre løb en bue mod nord, derefter løber den mod vest; den optager i venstre bred Peel, Macquaria og Bogan. Efter sammenløbet fortsættes den i sydvestlig retning under Navnet Darling eller Calevatta; men skønt den i højre bred optager et stort tilløb, Warrego, er den dog kun sejlbar få måneder af året. Ved Wentworth udmunder den i Murray. Dens bredder er flade, når undtages det øvre løb, og omegnen er kun velegnet til kvægavl, ikke til agerbrug. Der er dog i dens nærhed grundlagt flere småbyer, hvis fremgang skyldes kobberlejerne ved Bourke og guldminerne i Stanley og Barrier Range.

I dag er Darling præget af overforbrug af dens vandressourcer, forurening fra pesticider og længere tørkeperioder som samlet har gjort at den i nogle år så godt som ikke flyder. Floden har et højt saltindhold og vandkvaliteten har været stærkt faldende de seneste år.