LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Danmark         


Dejbjergvognene
Dejbjergvognene, dele af 2 vogne fra forhistorisk tid, den førromerske jernalder, fremdroges 1881 og 1883 i Dejbjerg Præstegårdsmose, Bølling Herred, cirka 14 kilometer sydøst for Ringkøbing. Spredt på mosebunden, indtil 1 1/4 meter under overfladen, fandtes over en strækning af 5 x 30 meter en stor mængde stykker af to firhjulede vogne, blandede mellem hinanden, således at vognene antageligt før henlæggelsen er blevet skilt ad i deres dele. En af vognene har kunnet sammenstilles, dog med nogen usikkerhed.

De havde undervogn, en lav, åben vognkasse, samt en lang træk- og styrestjert, til hvis yderste, gennemborede ende trækdyrenes åg har været fastbundet. Mens hjulringen var af jern, har de store hjulnav, undervogn og sider, såvel som vognstangen rige, delvis ornamenterede beslag af gullig bronze, mest af gennembrudt arbejde, og fæstnede med dekorative nagler. Der fandtes også dele af en art stol, mulig henhørende til en af vognene. Disse er nedlagte i brugt, slidt stand. Rester af åg eller træktøj fandtes ikke.

Antagelig skyldes henlæggelsen religiøse grunde. Metaldelene af en lignende vogn er fundet i et gravfund på Fyn. De er vistnok af indenlandsk arbejde. Om de oprindelig havde personlig, profan eller religiøs anvendelse, er usikkert.