LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Det dygtige menneske

Kranierester fra Homo habilis
Det dygtige menneske (Homo habilis) er den ældste kendte menneskeart. Arten levede i det østlige og sydlige Afrika for omkring 2 millioner år siden indtil for omkring 1,6 millioner år siden.

Homo habilis var cirka 1,50 meter høj og dens hjerne var større end Australopithecus-arternes, men mindre end nutidsmenneskets. Arten var i stand til at lave enkle redskaber ved at slå stykker af sten, så de fik skarpe og kantede spidser.

Homo habilis blev i begyndelsen af pleistocentiden (cirka 1,6 millioner år siden) efterfulgt af højere udviklede hominider som Det oprejste menneske (Homo erectus).

Bemærk: Der er stadig stor uenighed blandt forskere (og vores kilder fra perioden er meget sparsomme) om både Homo habilis leveperiode og dets forhold til to andre Homo-arter Homo rudolfensis og Homo ergaster, og også disse tre arters slægsforhold til australopithecinerne.