LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Ædelsten        


Diamant
Diamant (af græsk ubetvingelig), den værdifuldeste ædelsten, det hårdeste af alle legemer.

Historie
I Biblen omtales diamanter under navnet schamir hos flere af profeterne; hos grækerne og romerne var den kendt under navnet adamas. Endskønt man i oldtiden ikke forstod at slibe den, var den dog højt skattet og regnedes allerede på Plinius' tid for det kostbareste af alle jordiske stoffer. Om dens oprindelse og egenskaber herskede længe en mængde fantastiske forestillinger. Den blev jævnlig båret som amulet, jævnlig blot som smykkesten; krystallernes udseende blev kun for så vidt forbedret, som man efter evne polerede de naturlige krystalflader (såkaldte spidssten). At diamanter lader sig slibe ved hjælp af diamantpulver, blev kendt i midten af 15. århundrede; opfindelsen skal efter sigende skyldes Ludwig van Berquen i Brügge, som i hvert fald var den første, hvem det lykkedes ved tilslibning med regelmæssige facetter at få diamantens strålende farvespil rigtig frem (1456). I den første tid derefter slebes diamanter i tavleform med en række facetter foroven; omtrent 1520 opfandtes rosetteformen og omtrent 1660 brillantformen. Efter at man havde begyndt at slibe diamanter, tiltog dens anvendelse som smykkesten især ved hofferne i enorm grad.

At diamanter består af rent kulstof, opdagedes 1773 af lavoisier. Allerede tidligere havde man dog vidst, at diamanter kunne tilintetgøres ved stærk glødning.

Store diamanter
I historien har vel ingen været mere omtalt end »Kohinoor« (»Lysbjerget«). Den omtales allerede i indiske sagn, og fra begyndelsen af 14. århundrede kan dens historie følges med sikkerhed, idet den spillede en rolle i talrige stridigheder mellem forskellige indiske og afghanske herskere. 1850 gjordes den til bytte af de engelske tropper og bragtes til dronning Victoria. Den blev 1852 slebet om til brillant. Den skal efter ikke fuldkommen sikre efterretninger oprindelig have været langt større (hen imod 800 karat) og først ved ituslagning have fået sit senere udseende.

(»Stormogulen«) antages at have eksisteret i Indien; efter nogles formodning skal »Kohinoor« være et brudstykke af den. Andre kendte diamanter: »Regenten« den franske kronskat, »Toskaneren« den østrigske, »Sancy« den russiske; »Sydstjernen« er den største i Brasilien fundne diamant.

Nogle af de største og mest berømte diamanter
NavnVægt i karatfindested
Cullinan3.106Premierminen (Sydafrika, 1905)
Excelsior995,2Jagersfonteinminen (Sydafrika, 1893)
The Golden Jubilee755,5Transvaal (Sydafrika, 1986)
Stormogulen787,5Kollurminerne (Indien, 1650)
Jonker726Elandsfonteinfarmen (Sydafrika, 1934)
Nizam440Kollurminerne (Indien 1835)
Tiffany287,4Kimberleyminen (Sydafrika, 1878)
Sydstjernen261,8Bagagemminerne (Brasilien, 1853).
Taylor-Burton240,8Premierminen (Sydafrika, 1966)