LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Diarre
Diarre (græsk) eller diare eller diaré eller diarré er den sygelige tilstand, hvorved de under fordøjelsesprocessen dannede, til legemets ernæring uskikkede produkter, ekskrementerne, udskilles i mere eller mindre tyndflydende tilstand og tillige som oftest hyppigere end normalt. Diarre er imidlertid ikke nogen særlig sygdom, men kun et symptom på en sådan, og forekommer under mange forskellige forhold.

Diarre skyldes som oftest en lidelse i selve tarmkanalen, men kan også fremkaldes ad reflektorisk vej, ved påvirkning fra centralnervesystemet, for eksempel ved skræk. Udseendet af udtømmelserne ved diarre er forskellig fra det under normale forhold, ikke alene ved Forandringer i konsistens, der kan veksle fra grødet til fuldstændig vandig, men også ved farve og lugt. Som oftest er de diarroiske udtømmelser lysere end normalt, til andre tider stærkt grønlig farvede ved en forøget tilblanding af galde og ved udeblivelse af dennes omdannelse på grund af tarmindholdets hurtige passage gennem tarmkanalen. Udtømmelserne kan også være blandede med slim, består tit for størstedelen heraf, eller blod, materie og andre sygelige produkter. Samtidig stærk udvikling af luft i tarmen giver gurglende lyde i underlivet (Bor-borygmi). Diarre ledsages normalt af smerter i underlivet, der ofte har karakteren af krampe og optræder turevis (tarmkolik).

Diarre er et hovedsymptom ved visse sygdomme, for eksempel kolera, tyfoid feber, blodgang, og skyldes en katar med eller uden sårdannelse. Kroniske former ses dels ved kroniske katarer, dels ved fortsat sårdannelse, for eksempel ved tarmtuberkulose, kronisk dysenteri (blodgang). Den hyppigste form af diarre findes ved den akutte tarmkatar, der kan skyldes: uhensigtsmæssig ernæring, indvirkning af kulde eller fremkaldes ved forskellige medikamentelle stoffer (afføringsmidler) eller gifte, for eksempel arsenik. Diarre kan optræde i alle aldre, er hyppigst i den spæde barnealder, hvor den ligesom hos meget gamle folk let bliver farlig. Selv en kortvarig diarrre har en betydelig afkræftelse og mathed til følge; en kronisk kan medføre alvorlige organforandringer. Den akutte diarre kan i løbet af kort tid fuldstændig udtømme patientens modstandskraft, således ved kolera og ved den almindelige kolerine. Behandlingen er hovedsagelig diætetisk, understøttet ved indgivelsen af stoppende midler.

I følge FN's miljøorganisation UNEP dør hvert år 2,2 millioner mennesker af diarre.