LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Dux
Dux (latin), »fører« (i dette ords forskellige betydninger). Som egentlig embedsbenævnelse findes det i den senere kejsertid, nemlig som betegnelse for de høje officerer, der kommanderede tropperne i en provins; de stod direkte under magistri militum, de øverstkommanderende. Herfra udvikler ordet sig til at betegne en bestemt rang (hertug; sammenlign fransk duc, engelsk duke og så videre).


Dux (latin »fører«) kaldes hovedtemaet i en fuga.


Dux (tjekkisk: Duchcov), by i Bøhmen, 130 km nordnordvest for Prag.