Eddikesyre
Eddikesyre
Synonymer Iseddike (kun i ren tilstand), ethansyre, methylcarboxylsyre
Struktur
Sumformel C2H4O2
Farve Farveløs
Fysiske egenskaber
molvægt 60,05 g/mol
Smeltepunkt 16,6°C
Kogepunkt 117,9°C
Densitet 1,0492 g/cm3 (20°C)
Syre/base-egenskaber
pKa 4,75
Diverse
CAS-nummer 64-19-7
E-nummer E 260
Eddikesyre er en carboxylsyre. Ethanol kan af Eddikesyrebakterier omdannes til eddikesyre, og det er denne proces, der benyttes til fremstilling af blandt andet vineddike. Ren eddikesyre indgår i en lang række af industrielle anvendelsesområder.

Eddikesyre indgår som ester i mange molekyler, blandt andet biomolekyler (for eksempel enzymer). Den del af eddikesyren (CH3COOR, hvor R udgør resten af molekylet), der indgår i estere, kaldes for en acetylgruppe, og estere af eddikesyre kaldes acetater som i for eksempel ethylacetat, CH3COOCH2CH3, eller eddikesyreestere.

Saltene af eddikesyre benævnes acetater, for eksempel natriumacetat, CH3COO-Na+. Acetationen (CH3COO-) er svagt basisk.

Bemærk at estere ikke er salte, selv om både estere og salte af eddikesyre kaldes for acetater.

Anvendelser
* Som surhedsregulerende middel i fødevarer
* Som afkalkningsmiddel
* Som opløsningsmiddel i kemisk syntese