Ege
Ege, stok af træ, der forbinder et vognhjuls nav med dets krans, hvorfor tinderne er tildannede som tappe, navets firkantet, kransens, der kan være en dobbelttap, rund. Består hjulkransen af enkelte fælg, hvad der er almindeligst, hører der 2 ege til hver fælg. Til tunge køretøjer fremstilles ege af eg, til lettere køretøjer også af andre træsorter, for eksempel af elm eller ask. Simplere hjul har ikke ege, men en fuld skive mellem nav og krans, de kaldes blokhjul.