LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Græske guder        


Elektra
Elektra (»den strålende«), navn på flere græske heltinder, deriblandt

1) Agamemnons og Klytaimestras datter. Hun nævnes ikke i de homeriske digte; derimod er sagnet om hende, med stor variation i enkelthederne, ofte benyttet af de lyriske digtere og af tragikerne. Efter en fortælling reddede hun, da Agamemnon blev dræbt, sin bror Orestes, der siden voksede op hos kong Strofios i Fokis; efter en anden tradition holdt Klytaimestra og Aigisthos hende indespærret, da mordet fandt sted. Siden levede hun ringeagtet i eller i nærheden af kongeborgen, hvor Aigisthos herskede, indtil Orestes vendte tilbage, genkendte hende og i forening med hende dræbte Aigisthos og Klytaimestra. Elektra blev derefter gift med Pylades og fulgte med ham til Fokis, hvor hun fødte ham sønnerne Medon og Strofios. Flere vasebilleder og terrakottarelieffer, der er omtrent samtidige med tragedierne, forestiller Elektras og hendes brors møde ved Agamemnon's grav.

2) Atlas' datter, en af plejaderne, i sagnene nær knyttet til øen Samothrake. Hun fødte Zeus sønnerne Dardanos og Iasion.