LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside           Græske guder        


Enyo
Enyo, krigsgudinde, der fra ældgammel tid har været dyrket flere steder i Grækenland, for det meste i forbindelse med en tilsvarende krigsgud, Enyalios.

Navnet synes at være af græsk rod, men dets oprindelig betydning kendes ikke. I Iliaden nævnes Enyo kun to steder; den ene gang omtales den »stadstormende Enyo« som en gudinde, der sammen med Athena styrer krigens gang; det andet sted optræder den »mægtige Enyo« ved Ares' side i spidsen for troerne.

I den historiske tids kultus indtager Enyo en meget tilbagetrukken stilling. Hun dyrkes mest sammen med Ares, der har fortrængt de andre særguder for krig og kamp, i Ares-templet på torvet i Athen fandtes en statue af Enyo, udført af Praxiteles' sønner Kefisodotos og Timarchos. Grækerne identificerede i den senere oldtid Enyo med den kappadokiske gudinde Ma. For romerne var Enyo den samme som deres Bellona.