Europa
Europa er et kontinent som er afgrænset ved Atlanterhavet i vest, Det Arktiske Hav mod nord, Uralbjergene og Uralfloden i øst, Det Kaspiske Hav, bjergkæden Kaukasus og Sortehavet i sydøst og Middelhavet i syd. Sammen med Asien udgør Europa superkontinentet Eurasien. Europa er den vestlige femtedel af den eurasiske landmasse.

Befolkningsmæssigt er Europa det næststørste kontinent efter Asien.

Europa omfatter følgende lande i alfabetisk rækkefølge