LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Fallos
Fallos (græsk), gengivelse, i reglen lidet naturalistisk, af mandslemmet, opret som symbol på naturens fornyelse og frugtbarhed.

Fra store dele af den gamle verden, især fra Middelhavet til Indien, såvel fra ret primitive som fra mere fremskredne kulturer, kendes en naturdyrkelse med fallos som det særlige symbol, på simplere, undertiden også på højere trin med skikke af en åbenhed og primitiv ligefremhed.

I Orienten bragtes fallos-dyrkelsen i forbindelse med forskellige guddomme, i Ægypten: Osiris, Min, Ammon, hos fønikerne: Baal, Istar (som bekendt til største afsky for israelitterne), i Frygien: Atys, eller, som også anden steds, med en kvindelig naturguddom som »den store mor« eller androgyne guddomme, hos grækerne: Hermes, Pan, Priapos og ganske særlig Dionysos. Allerede tidligt fremtræder dog i Dionysos-dyrkelsen en ændring i karakteren, hvorved det potenseret livs-lystige, kåde træder i forgrunden, i kontrast til bigotteri og gravalvor. De herhen hørende optog (fallagogia), hvorved en fallos af rødt læder, anbragt på en stang, førtes i spidsen for de ofte forklædte falloforer, under lystighed, kåd spøg og sange (fallika), indeholdt oprindelsen til den gamle attiske komedie. En helt anden, dybt alvorlig og på sin vis med det oprindelig nærmere beslægtet opfattelse af fallos som livsfornyelsens tegn var et element i mysterier, blandt andet hos orfikerne.

Fallos-dyrkelsen findes ligeledes overført til Italien. Her viser den sig dog tillige stærkt afsvækket som »sympatimagi«, idet fallos-tegnet betragtedes som ondtafværgende lykketegn, især modvirkende det »onde øje«. Børn bar ofte en lille fallos om halsen som amulet.

Oprette stene rundt om i de gamle kulturverdener er blevne fortolkede som fallos-fremstillinger, med større eller mindre ret; således fandtes to høje stenpiller foran Afrodites tempel i Hierapolis. Plastisk fremstillet eller malet er fallos sikkert ofte blot et lykketegn. Fallos-dyrkelsen, mest af primitiv karakter, kendes også fra Amerika, blandt andet Peru og Mexico.