LexOpen   - Dit online leksikon

  Forside        


Fikoroniske Cista
Fikoroniske Cista eller Ficoroni Cista, et rundt, cylindrisk bronzeskrin fra oldtiden, en af de skønneste frembringelser af kunstindustri i Italien, antagelig udført cirka 250 f.Kr., fundet 1742 ved Palæstrina (Præneste) i Latium, benævnt efter Francesco de Ficoroni, der erhvervede det og 1745 beskrev det; siden skænkede han det til Museo Kircheriano i Rom.

Cista'en er af bronzeblik, med særskilt udarbejdede låg og fødder, 0,50 meter højt, 0,42 meter i tværsnit. Hver af fødderne er en løveklo, hvilende på en frø; foroven 3 figurer, snarest Dionysos og 2 satyrer. De står på en plade, der bærer en indskrift i gammel latinsk sprogform: Nouios Plautios med Romai fecid — Dindia Macolnia fileai dedit (Novius Plautius gjorde mig i Rom — Dindia Macolnia gav [mig] til sin datter). Fødder og hank er ringere arbejder og øjensynlig udførte ved en anden hånd end det øvrige. Låg og navnlig side bærer graveringer, dels ornamentale, dels en samlet, omløbende fremstilling, hvis emne først er rigtigt tolket af P. O. Brøndsted.

Der er fremstillet en episode af Argoriauter-togtet, Polydeukes' sejr i nævekamp over bebrykernes konge Amykos, der havde villet hindre argonauterne i at hente vand ved en kilde. Selve kampen er lige forbi. I fremstillingens midte ses Polydeukes i færd med at binde den overvundne konge, begge endnu med nævefægternes cæstus om hænder og underarme. Endvidere ses skibet Argo og en række figurer i større eller mindre sammenspil, nær hovedscenen Athena og over hende sejrsgudinden Nike, til højre en græker, der øver sig i nævekamp mod en ophængt skinddunk, parodieret af Seilenos, der bokser på sin mave. Kompositionen er fri og smuk, linjeføringen let og elegant. Som kunstarbejde hæver Fikoroniske Cista sig langt over de andre skrin af samme type og viser tydeligt hen til græske forbilleder. Brøndsted og andre tænkte sig, at det oprindelige forbillede var et i oldtiden berømt maleri af Kydias (4. århundrede f.Kr.), købt til Rom af Ciceros samtidige, Hortensius, for 144.000 sestertsier.